Prehľad výsledkov inovácií v EÚ za rok 2014

05. 03. 2014

Európa znižuje náskok Spojených štátov a Japonska v inováciách, avšak rozdiely vo výkonnosti medzi členskými štátmi EÚ sú naďalej vysoké a odstraňujú sa len pomaly.

Rozdiely v inováciách na regionálnej úrovni sa zväčšujú, pričom inovačná výkonnosť sa v takmer pätine regiónov EÚ zhoršila. Toto sú hlavné závery prehľadu výsledkov inovácií v Európskej únii 2014 a prehľadu výsledkov regionálnych inovácií 2014 Európskej komisie. Celkové poradie krajín EÚ zostáva pomerne stabilné, pričom na vrchole rebríčka sa umiestnilo Švédsko, po ktorom nasledujú Dánsko, Nemecko a Fínsko – štyri krajiny, ktoré investujú do výskumu a inovácií najviac.


Situácia sa najvýraznejšie zlepšila v Portugalsku, Estónsku a Lotyšsku. Celkový pokrok bol podnietený otvorenosťou a atraktívnosťou výskumného systému EÚ, ako aj podnikateľskou inovačnou spoluprácou a komercializáciou poznatkov meranou zahraničnými príjmami z licencií a patentov. Protiváhu zvýšeným verejným výdavkom na výskum a vývoj však predstavoval pokles investícií rizikového kapitálu a inovačných investícií do spoločností v iných oblastiach, ako je výskum a vývoj.


V rámci prehľadu výsledkov inovácií v EÚ za rok 2014 sú členské štáty rozdelené do týchto štyroch skupín:

• Dánsko (DK), Fínsko (FI), Nemecko (DE) a Švédsko (SE) sú inovačnými lídrami s inovačnou výkonnosťou vysoko nad priemerom EÚ.

• Belgicko (BE), Cyprus (CY), Estónsko (EE), Francúzsko (FR), Holandsko (NL), Írsko (IE), Luxembursko (LU), Rakúsko (AT), Slovinsko (SI) a Spojené kráľovstvo (UK) sú úspešnými novátormi s inovačnou výkonnosťou nad priemerom alebo blízko priemeru EÚ.

• Výkonnosť Českej republiky (CZ), Grécka (EL), Chorvátska (HR), Litvy (LT), Maďarska (HU), Malty (MT), Poľska (PL), Portugalska (PT), Slovenska (SK), Španielska (ES) a Talianska (IT) je nižšia ako priemer EÚ. Tieto krajiny sú označené ako mierni novátori.

• Bulharsko (BG), Lotyšsko (LV) a Rumunsko (RO) sú slabší novátori s inovačnou výkonnosťou oveľa nižšou, ako je priemer EÚ.

Celú tlačovú správu si prečítajte tu

Tlačová správa EK

(MI)

Kľúčové slová:
duševné vlastníctvo

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač