Slovensko hľadá nové zdroje plynu

11. 03. 2014

(10. 3. 2014; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19.00; por. 6/22; MINICH Filip)

Jana KOŠÍKOVÁ, moderátorka: „Ukrajinská kríza zrejme urýchli snahu Slovenska o zníženie závislosti na ruskom plyne. Okrem plynu zo Spojených štátov prichádza do úvahy aj budúca ťažba z bridlíc v Poľsku. Prekážkou týchto plánov môže byť okrem ochrany životného prostredia aj vyššia cena a chýbajúce technológie."

Filip MINICH, redaktor: „Slovensko v súčasnosti dováža takmer 100 percent plynu z Ruska. S plynárenským gigantom Gazprom máme podpísanú zmluvu, podľa ktorej budeme ruský plyn odoberať ešte 15 rokov. Navyše sme sa zaviazali odoberať viac plynu, ako pri súčasnej spotrebe potrebujeme."

Tomáš MALATINSKÝ, (nom. Smeru SD), minister hospodárstva SR: „Máme zmluvu na odber plynu, ktorý nevládzeme vyčerpať."

F. MINICH: „Rezort hospodárstva sa teraz snaží túto zmluvu zmeniť. Zároveň budeme čakať na to, či Spojené štáty zmenia legislatívu a povolia vývoz plynu."

T. MALATINSKÝ: „Akonáhle je táto politická vôľa, tak sa môžme o tom baviť, ako o možnej možnosti a treba vypočítať náklady možných tranzitov. Viete dobre, že tie trasy sú dlhé a tú ekonomiku tú treba spočítať."

F. MINICH: „Zatiaľ čo bývalý premiér a minister zahraničných vecí aktivity Slovenskej diplomacie smerom k Spojeným štátom víta..."

Mikuláš DZURINDA (SDKÚ DS), bývalý minister zahraničných vecí SR: „Všetci dobre vieme, čo je studená vojna. Všetci veľmi dobre vieme, aké dôsledky takáto vojna môže mať pre všetky krajiny na západ od Ruska. Preto ma nesmierne potešilo to, čo som si prečítal. Áno, Spojené štáty majú obrovské zásoby nielen bridlicového plynu."

F. MINICH: „Súčasný premiér sa pri otázke o reálnosti dovozu bridlicového plynu z USA iba pousmial."

Robert FICO (Smer SD), predseda vlády SR: „Usmejem sa vám na kameru, dobre?"

F. MINICH: „Podľa odborníkov nie je jasné, či by bol dovoz plynu zo Spojených štátov ekonomicky výhodný. Ako reálnejšia alternatíva vraj prichádza do úvahy spolupráca s Poľskom, ktoré má tiež rozsiahle zásoby bridlicového plynu a pripravuje jeho ťažbu. V pláne je aj výstavba nového plynovodu medzi Poľskom a Slovenskom. Filip MINICH, RTVS."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis vysielania)

(MB)

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač