Svetová vojna pred 100 rokmi

03. 03. 2014

(28. 02. 2014; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19.00; por. 24/24; HUCÁKOVÁ Monika)

Janette ŠTEFÁNKOVÁ, moderátorka: „Tento rok uplynie sté výročie od vypuknutia prvej svetovej vojny. O život v nej prišli milióny vojakov a civilistov. Historici sa s odstupom času zamýšľajú, či podobný konflikt nehrozí Európe aj v súčasnosti. Slovenská akadémia vied si bude tieto smutné udalosti pripomínať počas celého roka prednáškovým cyklom."

Monika HUCÁKOVÁ, redaktorka: „Rusko sa zaujímalo o vplyv na Balkáne, ale aj Rakúsko‑Uhorsko. Francúzi sa sporili s Britmi o kolónie. Nemecko intenzívne zbrojilo. Za vypuknutie prvej svetovej vojny môže podľa historika práve nacionalizmus."

Dušan KOVÁČ, historik, Historický ústav SAV: „Ktorý vyplýval z takej nejakej európskej tradície národných štátov. Národné štáty si nárokovali na určité územia, čiže mne národu patrí toto územie, ale na toto územie si už robili nároky aj iné národy."

M. HUCÁKOVÁ: „Slovensko bolo v tom čase súčasťou Rakúsko‑Uhorska. Na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave sa pred vypuknutím vojny stretli stovky ľudí, ktorí usporiadali manifestáciu. Verili, že prichádza čas na pozitívne zmeny, no netušili za akú cenu."

Dušan KOVÁČ: „Bolo vládou iniciované také ako vojnové nadšenie. Aj v slovenských mestách po maďarsky vykrikovali ľudia, aj Slováci boli medzi nimi ‑ nech žije vojna. Inak sa na to samozrejme pozerali tí, ktorí museli narukovať."

Vojtech DANGL, historik, Historický ústav SAV: „Začína taký viditeľný odpor k armáde, v niektorých tých okresoch sa dostavilo k odvodom len polovica mužstva."

D. KOVÁČ: „Inak sa na to pozerala tá inteligencia slovenská. Slováci sú v ťažkej situácii a ak si chcú dosiahnuť nejaké národné práva, už nehovoriac o politických, tak to nie je možné inak ako len v rámci nejakého veľkého európskeho konfliktu. Tam boli tie postoje také ambivalentné. Vojna v princípe je zlá, ale možnože pre slovenský program prinesie niečo pozitívneho a tak sa to nakoniec aj stalo."

M. HUCÁKOVÁ: „Vzniklo Československo ako jedna z nástupníckych krajín Rakúsko‑Uhorska. Historik podobný konflikt národov neočakáva, no hrozby vojny tu stále sú."

D. KOVÁČ: „Existujú tu stále ľudia, ktorí si myslia, ako boli atentátnici v Sarajeve, že môžu niekoho zavraždiť v mene svojich ideí, v menej ideí vtedy napríklad veľkého Srbska. Nedá sa to porovnávať s tými systematickými prípravami na vojnu, aké boli pred prvou svetovou vojnou."

M. HUCÁKOVÁ: „Prvá svetová vojna si vyžiadala viac ako 20 miliónov obetí. Monika HUCÁKOVÁ, RTVS."

 

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis vysielania)

(MI)

Kľúčové slová:
historické vedy a archeológia

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač