T. Malatinský: Kvalifikačný systém pomôže klastrom pri cezhraničnej spolupráci

17. 03. 2014

BRATISLAVA 17. marca

V hoteli Crowne Plaza sa uskutočnila záverečná konferencia k projektu ClusterCOOP. Projekt mal za cieľ podporiť regionálnu spoluprácu ako aj zosúladenie klastrových politík v rámci centrálnej Európy.

Na Slovensku máme niekoľko technologických klastrov zameraných na plastikársku, automobilovú, energetickú, strojársku, elektrotechnickú či informačno-komunikčnú oblasť. „Prax však ukázala, že už nestačí spájať sa na základe odvetví. Firmy, ktoré boli aktívne v jednom sektore, sa teraz zapájajú aj do iných odvetví. Odvetvia sa transformujú. Navyše sa ukazuje nutnosť spolupráce klastrov na medzinárodnej úrovni. Táto konferencia je akýmsi pomyselným ukončením prác na projekte ClusterCOOP, ktorý by mal klastrom pomôcť lepšie využiť svoju kapacitu pre inovácie, zlepšiť konkurencieschopnosť a trhové postavenie, a tým zlepšiť z dlhodobého hľadiska postavenie regiónov V4 v európskom hospodárskom priestore“, povedal minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský.

Z výsledkov projektu budú profitovať nielen zapojené regióny, ale potenciál bude aj v možnostiach zapojenia sa ostatných európskych regiónov v poprojektovom období a nadväzujúcich projektoch. „Navrhol sa kvalifikačný systém klastrov v regióne strednej Európy podľa vývoja (novovznikajúci klaster, klaster vo vývoji, „zrelý alebo svetový“ klaster). Na získanie označenia ClusterCOOP treba splniť hodnotiace podmienky aspoň na 80 %. Takéto označenie môže byť určujúcim faktorom pre cezhraničné projekty klastra. Navyše, toto označenie bude môcť klaster využiť aj pri prideľovaní prostriedkov v rámci národných programov. V neskoršej fáze chceme zladiť vnútroštátne programy resp. európske programy financovania s dôrazom na možnosti internacionalizácie klastrov“, doplnil minister T. Malatinský.

Vedúcim partnerom projektu je Ministerstvo národného hospodárstva Maďarskej republiky a za Maďarsko je to ďalej Agentúra MAG pre maďarský ekonomický rozvoj. Slovenskými partnermi v projekte sú Ministerstvo hospodárstva SR a SIEA. Ďalšími partnermi sú: Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a agentúra Czechinvest; Nemecko - Inovačná a technická agentúra v Karlsruhe; Taliansko - Piemontský región; Poľsko - Rzeszowský región a Slovinsko – Ekonomická univerzita v Ľubľane.

Projekt je financovaný v rámci Operačného programu Stredná Európa 2007 – 2013.
Stanislav Jurikovič hovorca ministra hospodárstva SR

Zdroj: PR servis, 17. 3. 2014

Fotogaléria k podujatiu

(AO)

Kľúčové slová:
konferencie, projekty

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač