Tretia víťazka súťaže pre učiteľov s Planétou vedomostí sa pozrie do Paríža

27. 03. 2014

Treťou víťazkou súťaže pre učiteľov využívajúcich digitálne učivo Planéta vedomostí sa stala pani učiteľka Mgr. Marta Bauer zo Základnej školy v obci Jelka. Za aktívnu prácu s portálom planetavedomosti.iedu.sk a tvorbu vlastných on-line vzdelávacích materiálov s nástrojom tuul.sk vyhrala víkendový pobyt v Paríži.


Veľká súťaž pre predagógov pokračuje aj v marci a tentoraz sa víťaz alebo víťazka bude môcť najaktívnejší z nich tešiť z leteckého zájazdu pre 2 osoby na tri dni do Ríma.


Do žrebovania o výhru tak ako zvyčajne postupuje vždy 50 pedagógov s najväčším počtom vytvorených úloh a TUULov za predchádzajúci mesiac (marec 2014). Meno náhodne vyžrebovaného učiteľa či učiteľky bude zverejnené vždy k 5. dňu nasledujúceho mesiaca.


Na zapojenie sa do súťaže je treba splniť jasne stanovené podmienky. Ide o získanie prístupu na portál planetavedomosti.iedu.sk, účasť na odbornom metodickom školení k digitálnemu obsahu Planéta vedomostí alebo didaktickej dielne ako nadstavbe týchto školení. Ďalšou je aktivita a tvorba úloh pre žiakov s týmto obsahom, ako aj tvorba a zdieľanie vlastných on-line vzdelávacích materiálov s nástrojom tuul.sk.

Organizačne aj finančne súťaž zastrešujú dodávatelia portálu Planéta vedomostí. Bližšie informácie o súťaži sú dostupné na stránke www.planetavedomosti.iedu.sk, ako aj na stránke projektu na Facebook-u.

Zdroj: sekcia informatiky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

(AO)

Kľúčové slová:
vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač