Tretia víťazka súťaže pre učiteľov s Planétou vedomostí sa pozrie do Paríža

27. 03. 2014

This article is available only in Slovak language.
The original article can be found on following link:

Tretia víťazka súťaže pre učiteľov s Planétou vedomostí sa pozrie do Paríža

Translate Slovak language version of this article to English by Google translate

Keywords:
education

Areas:
Social Sciences

Print