Veda v CENTRE – Nitra: Služby ekosystému a ochrana biodiverzity v environmentálnej politike EÚ a SR

18. 03. 2014

Mgr. Rastislav Rybanič

Vyštudoval Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v odbore Environmentalistika. Špecializoval sa na ochranu biodiverzity. Pracoval v mimovládnej organizácii Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko a v Európskej divízii organizácie BirdLife International. Zúčastňoval sa na definovaní EÚ politiky v oblasti ochrany biodiverzity po roku 2010 a prípravy aktualizovanej stratégie ochrany biodiverzity Slovenska. Momentálne pôsobí ako generálny riaditeľ sekcie ochrany prírody a tvorby krajiny na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky. Koordinuje tvorbu štátnej politiky v ochrane prírody a krajiny, ochrane biodiverzity, prípravu legislatívy a medzinárodnú spoluprácu v oblasti ochrany biodiverzity. Odborne sa zaoberá problematikou hodnotenia ekosystémových služieb a ekosystémového účtovníctva. Externe študuje v doktorandskom štúdiu na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave v odbore Priestorové plánovanie.

Veda v centre plagátObsah prednášky

Ochrana biologickej diverzity a zlepšenie stavu ekosystémov je významným záujmom na globálnej, európskej a národnej úrovni. V roku 2010 bol prijatý celosvetový cieľ na zastavenie poklesu biodiverzity a potrebu obnovy ekosystémov do roku 2020. Prečo je to dôležité a aké úlohy nás pri tom čakajú? Čo sú ekosystémové služby, prečo je dôležité aby sme vedeli správne hodnotiť ich úbytok alebo nárast? Na čo má slúžiť ekosystémové účtovníctvo a je vôbec možné prírodu účtovať? Na tieto a ďalšie otázky sa prednáška pokúsi odpovedať.

Pozvánka

Kedy: 20. marca 2014

Kde: divadelná kaviareň Tatra v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre

Zdroj: Fakulta prírodnách vied UKF

(JN)

Kľúčové slová:
vedy o Zemi a enviromentálne vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač