Vedci potvrdili inflačnú teóriu

24. 03. 2014

 (20. 03. 2014; Rozhlasová stanica Slovensko; K veci; 18.18; 6 min.; DOMOVEC Filip)

F. DOMOVEC, moderátor: „Vedci z medzinárodného tímu tento týždeň zverejnili jeden z najzásadnejších objavov v kozmológii, jeho významom ho prirovnávajú dokonca k objavu Higgsovho bozónu pred dvoma rokmi časticovými fyzikmi vo švajčiarskom CERN e. EINSTEIN mal pravdu, objavili dôkaz, ako sa rodil vesmír, aj takto hodnotia objav titulky novín. Na telefónnej linke máme ďalšieho hosťa, vedúceho stelárneho oddelenia Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied Drahomíra CHOCHOLA, dobrý večer. Pán doktor na úvod sa spýtam veľmi jednoducho, ide skutočne teda o taký zásadný objav, ako o ňom informujú médiá."

D. CHOCHOL: „Áno, ide vlastne o potvrdenie gravitačných vĺn, ktorých existencia vyplýva zo všeobecnej teórie relativity, s ktorou prišiel v roku 1915 Albert EINSTEIN. Druhou teóriou, ktorá predpovedala ich existenciu bola vesmírna inflácia Alana GUTHA z roku 1980, podľa ktorej pre zrode vesmíru po Veľkom tresku pred 13,8 miliardami rokov došlo v zlomku sekundy k prudkej exponenciálnej expanzii vesmíru. A teraz k samotnému objavu. 17. marca 2014 John KOVAC, americký rádioastronóm z Harvardu oznámil svetu, že jeho tím rádioastronómov našiel otlačok gravitačných vĺn z Veľkého tresku. Použil k tomu rádioteleskop BICEP II. umiestnený na južnom póle, na polárnej stanici Amundsen Scott, ktorým sa registruje mikrovlnné žiarenie kozmického pozadia, teda reliktové žiarenie z čias Veľkého tresku pred 13,8 miliardami rokov, keď sa náš vesmír začal rozpínať. Tento signál gravitačných vĺn bolo vidieť v polarizácii reliktového žiarenia, ktoré títo vedci zachytili, Gravitačné vlny totiž na tomto žiarení zanechali špirálovité vzory, ktoré americkí vedci, teraz identifikovali."

F. DOMOVEC: „Pán doktor, no, trošku by som to teraz, možno zostúpil zas na zem, spomínate termíny ako inflácia, gravitačné vlny, reliktové žiarenie, takže čo nové ale sme sa vlastne dozvedeli o tom, ako sa rodil vesmír? Aby to bolo možno zrejmé aj poslucháčom."

D. CHOCHOL: „Povaha objavených gravitačných vĺn vlastne naznačila, ako prebiehala samotná inflácia v počiatku vývoja vesmíru. Viete, ono je to tak, že si predstavujeme, že na začiatku bol vesmír sústredený v nepatrnom objeme, takzvanej singularite a všetky štyri známe sily vo vesmíre, to je gravitačná, elektromagnetická, silná a slabá, tvorili jednu takú supersilu, z ktorých sa po Big Bangu - Veľkom tresku, najskôr vydelila samotná gravitačná sila a ostatné tri ďalšie sily zostali zjednotené. Tá teória zjednotenia síl otvára možnosť existencie nových častíc podobných bozónom, ako to bolo u Higgsovho bozónu, ale s vyššou hmotnosťou, ktoré však bude potrebné zase objaviť. Samotná inflácia sa odohrávala vo svete kvantovej fyziky, gravitácie, teda kvantový fenomén, podobne ako ostatne tri sily v prírode. takže dostávame sa k tým počiatočným štádiám vývoja vesmíru, keď astrofyzika a časticová fyzika do seba vzájomne zapadajú."

F. DOMOVEC: „Tak keby som to tak stručne zhrnul, v podstate aj vy ste to naznačili, sa potvrdila tá teória Alana GUTHA z roku 1980 o tom, že vesmír sa mohol veľmi rýchlo nafúknuť a táto expanzia prebehla ešte rýchlejšie ako je rýchlosť svetla. Aké sú teda dôsledky tohto poznania pre fyziku? Rýchlosť svetla sme doteraz, aspoň my laici, považovali za absolútnu."

D. CHOCHOL: „Pozrite sa, tá inflačná epocha sa začala zhruba 10 na mínus 34 sekundy po začiatku času a skončila zhruba, keď bol vesmír asi 100 krát starší, to znamená 10 na mínus 32 sekundy. Takže vidíte, že ide o zlomky sekundy. Počas inflácie sa všetky vzdialenosť vo vesmíre prudko zvýšili, a to až o faktor vyše tisíc, čo znamená, že samotný časopriestor, ktorý bol, mal vtedy polomer nejakých 10 na mínus 34 svetelných sekúnd, sa zväčšil na 300 miliónov svetelných rokov. A táto veľmi rýchla expanzia ale neprotirečí zásade, že pohyb rýchlejší ako rýchlosť svetla je nemožný, pretože inflácia samotná spočíva v rozpínaní priestoru a nie v pohybe častíc priestorom. To znamená, že rýchlosť svetla zostáva zachovaná pri pohybe časti priestorom, ale nie v tej inflačnej fáze, keď došlo k tomu prudkému rozopnutiu."

F. DOMOVEC: „Pán CHOCHOL, na záver, ak sa dá, tak jednou vetou, mal teda EINSTEIN pravdu?"

D. CHOCHOL: „Áno, všetky doterajšie experimenty jeho teóriu potvrdzujú."

F. DOMOVEC: „Ďakujem za rozhovor doktorovi Drahomírovi CHOCHOLOVI z Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied."


Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis vysielania)

(MI)

Kľúčové slová:
fyzikálne vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy

Tlač