Vedci vyrobili biotašky

21. 03. 2014

(16. 3. 2014; Televízna stanica TA 3; Správy; 16.00; 1,5 min.; LUKUŠOVÁ Lucia)

Alfonz ŠURAN, moderátor: „Obyčajné plastové tašky vyrobené z ropy či uhlia sú pre ľudí praktickými pomocníkmi. Pre životné prostredie však predstavujú obrovskú záťaž. Slovenskí vedci preto prišli s novinkou. Vyrobili tašky z prírodných obnoviteľných zdrojov. Odborníci im predpovedajú veľkú budúcnosť."

Lucia LUKUŠOVÁ, redaktorka: „Tašky vyrobené z cukrovej trstiny alebo kukurice majú rovnakú pevnosť ako tie z plastu, takzvané igelitky. S touto novinkou prišiel tím vedcov zo Slovenskej technickej univerzity."

Pavel ALEXY, Slovenská technická univerzita: „Orientujeme sa na materiály, ktoré sú z obnoviteľných zdrojov ako sú škroby, cukry, čiže biomasa rastlinného alebo živočíšneho pôvodu."

L. LUKUŠOVÁ: „Kým plastové tašky sa rozkladajú v prírode aj desaťročia, tieto stačí zahodiť na kompost. Tam sa za pár týždňov až mesiacov rozložia na biomasu, vodu a oxid uhličitý. Prvé výrobky z biologického materiálu by mohli byť na trhu do dvoch rokov."

P. ALEXY: „Obalové fólie, z ktorých sa dajú vyrábať tašky, vrecká, obaly na elektroniku, rôzne kelímky, fľaše."

L. LUKUŠOVÁ: „Vedci si dali nález patentovať na Slovensku aj v zahraničí. Odborníci výrobkom z bioplastu predpovedajú za určitých podmienok veľkú budúcnosť."

Martin PITOŇÁK, Chemosvit Fólie (telefonát): „Požiadavky trhu sú rozmanité. Trh je veľmi citlivý na cenu výrobku, na legislatívne požiadavky."

L. LUKUŠOVÁ: „Vynález prichádza v čase, keď proti plastovým taškám bojuje aj Európska komisia. V Európskej únii ľudia ročne spotrebujú sto miliárd plastových tašiek. Z nich viac ako osem miliárd končí v odpade."

Andrej KRÁLIK, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku: „Kým priemerný Dán alebo Fín spotrebuje štyri plastové tašky ročne, priemerný Slovák bohužiaľ až 466."

L. LUKUŠOVÁ: „Europolitici už navrhli obmedzenia pre členské štáty, ako znížiť spotrebu bežných igelitiek, a to napríklad zavedením ekologických daní, prípadne spoplatnením tašiek."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis vysielania)

(MB) 

Kľúčové slová:
environmentálna biotechnológia

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač