Vzdelávanie projektových manažérov na stredných a vysokých školách

15. 03. 2014

Združenie profesionálov BPUGTM SLOVENSKO v spolupráci s Fakultou managementu Univerzity Komenského v Bratislave Vás pozýva na pracovné stretnutie s názvom „Vzdelávanie projektových manažérov na stredných a vysokých školách“, ktoré sa bude konať dňa 20. marca 2014 v zasadačke č. 14 (4. poschodie) Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave, Odbojárov 10. 

Účastnícky poplatok je 10 €, pre členov BPUGTM SLOVENSKO a pre študentov je 5 €.

Cieľom pracovného stretnutia je podpora vzdelávania v oblasti projektového riadenia na stredných a vysokých školách a výmena praktických skúseností v tejto oblasti.

Pozvánka

Program

REGISTRÁCIA Vašu účasť na pracovnom stretnutí prosíme potvrďte do 18. 3. 2014 na tejto adrese: http://www.bpug.sk/sk/eventy/event/21/?cal=1391209200 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať:
Bc. Anna Mrázová, anna.mrazova@bpug.sk  

Tešíme sa na Vašu účasť! Dovoľte mi, aby som Vás požiadala o vyplnenie stručného dotazníka. Výsledky dotazníka nám budú slúžiť na upresnenie obsahu nasledujúceho pracovného stretnutia. Dotazník

(JN)

Kľúčové slová:
vysoké školy, vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač