Ako môže mobilné zdravotníctvo pomôcť

22. 04. 2014

Európska komisia spúšťa konzultácie o mobilnom zdravotníctve (#mHealth), aby získala pomoc pri hľadaní spôsobov, ako zlepšiť zdravie a duševnú i telesnú pohodu Európanov prostredníctvom mobilných zariadení, akými sú mobilné telefóny, tablety, prístroje na monitorovanie pacientov a iné bezdrôtové zariadenia.

Mobilné zdravotníctvo je novou oblasťou v rámci elektronického zdravotníctva, v ktorom sa informačné a komunikačné technológie používajú na skvalitňovanie zdravotných produktov, služieb a procesov. Ide o sľubnú oblasť, ktorá skôr dopĺňa než nahrádza tradičnú zdravotnú starostlivosť.

Ako môže mobilné zdravotníctvo pomôcť?


Služby mobilného zdravotníctva majú hneď tri výhody:


1. pacient má vďaka nim väčšiu kontrolu nad vlastným zdravím a je nezávislejší, čo vedie aj k lepšej prevencii zdravotných komplikácií,

2. sú prísľubom efektívnejšieho systému zdravotnej starostlivosti i značnej úspory nákladov,

3. vytvárajú nesmierne príležitosti pre inovatívne služby, začínajúce podniky a odvetvie vývoja aplikácií.


Niekoľko príkladov mobilného zdravotníctva


1. aplikácia na meranie životných funkcií (napr. krvného tlaku)

2. aplikácia na uľahčenie dávkovania inzulínu diabetikom, ktorá ovláda inzulínovú pumpu signálmi z mobilnej platformy

3. aplikácia ktorá pacienta upozorňuje, aby nezabudol vziať lieky

4. aplikácia s odporúčaniami o cvičení alebo stravovaní na zlepšenie celkového zdravia a telesnej i duševnej pohody používateľov


Na aké otázky sa hľadajú odpovede prostredníctvom konzultácií?

Organizácie pacientov, spotrebiteľov, zdravotníckych pracovníkov a zdravotníckych organizácií, verejných orgánov, vývojárov aplikácií, poskytovateľov telekomunikačných služieb, výrobcov mobilných zariadení a občanov, ako aj všetky ostatné zainteresované strany sa môžu do konzultácií zapojiť do 3. júla 2014. Odpovede sa hľadajú napríklad na tieto otázky:


1. Aké požiadavky na bezpečnosť a výkon by sa mali uplatňovať na aplikácie o životnom štýle a duševnej i telesnej pohode?

2. Aké bezpečnostné záruky by mohli zaistiť ochranu údajov o zdraví v kontexte mobilného zdravotníctva?

3. Ako čo najlepšie podporiť podnikanie v oblasti mobilného zdravotníctva v Európe?


EÚ financuje aj výskum v oblasti mobilného zdravotníctva. Napríklad pacienti, ktorým zlyhali obličky, si budú čoskoro môcť sledovať harmonogram dialýzy na smartfóne. Existujú aj aplikácie na zvládanie stresu. A zdravotníckemu personálu v rakúskom Grazi sa vďaka novému mobilnému systému podarilo výrazne zefektívniť interné pracovné postupy.

Ďalšie graficky znázornené údaje o mobilnom zdravotníctve Európska komisia uverejní zhrnutie odpovedí vo štvrtom štvrťroku 2014; prípadné politické opatrenia sa očakávajú v roku 2015.

Celá tlačová správa

Zdroj:

Tlačová správa EK – Zdravotná starostlivosť vo vrecku: ako využiť potenciál mobilného zdravotníctva

(MI)

Kľúčové slová:
počítačové a informatické vedy, zdravotné vedy

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy, Lekárske vedy

Tlač