Biomasa môže dať viac tepla

15. 04. 2014

(12. 04. 2014; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19.00; por. 18/22; VELECKÝ Milan)

Moderátor: „Drevo pestované, nie zneužívané na biomasu môže mať veľkú budúcnosť a konkurovať uhliu či zemnému plynu. Dá sa z neho dostať viac energie a tepla, než dokážeme v súčasnosti. Vedec a ekológ z Katolíckej univerzity v Ružomberku prišiel na to, ako je možné ešte počas rastu drevín zvýšiť obsah látok, ktoré zodpovedajú za horenie."

Milan VELECKÝ, redaktor: „Environmentalista a ekológ Jaroslav DEMKO prišiel na akademickú pôdu z podnikateľského prostredia. Po troch rokoch na škole má prvý patentovaný objav."

Jaroslav DEMKO, výskumný pracovník, Katolícka univerzita v Ružomberku: „Som sa pokúsil hľadať cesty ako zmeniť tú energetickú hodnotu tej biomasy počas rastu tzn. vylepšiť jej energetické parametre. V priemere, pokiaľ zoberieme fyzikálne parametre ako je spaľovacie teplo a výhrevnosť, tak je to od 10 do 20 percent, čo je pomerne na objem biomasy dosť."

M. VELECKÝ: „Ružomberský vedec našiel spôsob, ako v rastlinách zvýšiť podiel vysokoenergetických látok a tie sú z hľadiska energie porovnateľné s ropou či uhlím. Na rozdiel od nich však každý rok dorastú, aj keď nie všade s tým boli spokojní."

Ľubomír KRUŽLIAK, farmár, poľnohospodárske družstvo Východná: „Tu na Liptove pestovanie energetickej plodiny nie je vôbec výhodné, nakoľko je tu jednak vegetačné obdobie o 6 týždňov kratšie ako niekde inde a druhá vec, že legislatívne prostredie je úplne nevhodné na to, aby sa to tu riešilo. Tak sme to jednoducho zastavili ten projekt."

M. VELECKÝ: „Práve patent ružomberského vedca môže pomôcť tomu, aby aj z menej drevnej hmoty, ktorá na severe Slovenska za rok vyrastie, dokázali získať viac tepla. V prípade katolíckej univerzity ide o prvý patent."

Vladimír BUZNA, hovorca Katolíckej univerzity v Ružomberku: „Je to dôkazom toho, že vedeckí pracovníci, výskumníci majú dobré podmienky na to, aby vznikali nové inovatívne výskumy a samozrejme je to inšpiráciou a motiváciou aj pre ostatných vedcov a výskumných pracovníkov na univerzite."

M. VELECKÝ: „Na Slovensku pritom máme v priemere 6 patentov ročne na jeden milión obyvateľov. Vo vyspelých krajinách Európy ich na rovnaký počet obyvateľov pripadá viac ako 100."

J. DEMKO: „Určite to nebude v tom, že tvoriví pracovníci na Slovensku nedokážu vymyslieť, vynájsť. Len musíme sa pozrieť na vysoké školstvo ako na celok a na jeho vedeckovýskumnú činnosť a tam patenty nejakým spôsobom sú tak trošku v úzadí."

M. VELECKÝ: „A viac sa preferujú citácie, príspevky v odbornej literatúre. O praktickom využití patentu či o jeho predaji ružomberský vedátor zatiaľ hovoriť nechce. Z Liptova Milan VELECKÝ, RTVS."


Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis vysielania)

(MI)

Kľúčové slová:
priemyselná biotechnológia

Odbory vedy a techniky:
Pôdohospodárske vedy

Tlač