Centrum aplikovaného výskumu

02. 04. 2014

(31. 03. 2014; Rozhlasová stanica Lumen; Infolumen; 17.30; 1,1 min.; R)

Jana GRAŇÁKOVÁ, moderátorka: „Prepojiť vedu a podnikaním by malo Centrum aplikovaného výskumu nových materiálov a transferu technológií, ktoré vzniká pri Slovenskej akadémii vied, hrubá stavba je už hotová. Centrum, ktoré budujú v areáli SAV na bratislavskej Patrónke, by mali dokončiť do konca roka 2015. Podľa podpredsedu SAV Juraja LAPINA z Ústavu materiálov a mechaniky strojov výsledkom nemajú byť publikácie, ako to vo výskume býva, ale konkrétne výrobky."

Juraj LAPIN: „Moja predstava je jednoznačne taká, že poznatok, ktorý má vytvoriť inovácia, sa musí dostať do výroby, to znamená musí sa objaviť v nejakom výrobku. A keď až ten výrobok sa predá na tom trhu, tak vznikne tá pravá inovácia. Takže vlastne celé to Centrum aplikovaného výskumu je zamerané na to, aby táto základná idea bola naplnená."

Jana GRAŇÁKOVÁ: „Konečným výsledkom majú byť produkty, ktoré budú firmy predávať. Tie by sa mohli uplatniť napríklad v automobilovom priemysle, keď v laboratóriu vzniknú prototypy piestov spaľovacích motorov či keramické panciere. Tie sa využívajú aj vo výbave vojakov alebo policajtov, alebo aj keramické materiály zas pre rezné nástroje."

 

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis vysielania)

(MI)

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač