Cesta na „Mars"

14. 04. 2014

Astronautický skafander nasadený. OK! Prilba pripnutá. OK! Vysielačka zapojená. OK! Prívod vzduchu nastavený. OK! Je načase ísť do prechodovej vzduchotesnej komory. Nedočkavo sa pozerám cez okienko, kým sa dokončuje simulované vyrovnanie tlaku v komore. Neviem sa totiž dočkať až budem môcť vykročiť na marťanskú pôdu. Aj keď je teplota stále pod nulou, čaká nás ďalší krásny deň na Marse. Ešteže máme take hrubé astronautické skafandre, ktoré nás chránia pred zimou. Nevýhodou tým pádom je, že sú veľmi ťažké a spolu so zásobou vzduchu musíme na sebe niesť vyše 15 kg.

Cestou k vlnitým červeným kopcom v marťanskej krajine sa obzriem k Marťanskej púštnej výskumnej stanici (Mars Desert Research Station – MDRS). Je to simulovaná marťanská kolónia postavená neziskovou spoločnosťou Mars Society v roku 2001. Stanica sa nachádza vo vysokých nadmorských výškach studenej púšte v Utahu, USA. Je to jedno z najpodobnejších miest Marsu, čo sa týka prírodných podmienok, geologických útvarov a extrémnych organizmov, ktoré tam dokážu prežiť. Stanicu vybudovali pre prípravu na náročnosť a prekážky, ktoré budú čakať ľudí pri živote na červenej planéte. Mars je totiž najbližšia planéta k Zemi, ktorá je obývateľná a má prírodné zdroje potrebné pre ľudskú civilizáciu.

My sme tu ako astronauti a musíme sa podrobiť psychologickým, zdravotným a vedeckým testom pripravenými vedcami z celého sveta. Žijeme tu s obmedzeným množstvom elektriny, kyslíka, vody a vysušeného astronautického jedla. Posádky sú pripravené tak, aby v nich bola zmes expertov vo výskume potrebnom na prebádanie červenej planéty. Naša posádka pozostáva z veliteľa, Ashley Dale (letecké inžinierstvo), lekárky Susan Jewell, dvoch inžinierov: Sue Ann Seah (dizajn astronautských skafandrov) a Ewan Reid (testovanie marťanského rovera); dvoch vedcov: Vibha Srivastava (geochemička) a mňa, Michaely Musilovej (líder výskumu posádky, astrobiologička a geologička); filmára Kai Staatsa, a dokonca nás sprevádza aj malý ľudský robot!

Posádka: hore, zľava doprava: Ewan Reid, Ashley Dale, Kai Staats; dole, zľava doprava: Michaela Musilová, Vibha Srivastava, Sue Ann Seah, Susan Jewell, robot Nao.

Každý z nás má na starosti vlastné experimenty v labáku či v marťanskom teréne. Jeden z pokusov je z NASA a zaoberá sa ťažbou vodíka a kyslíka z horniny. S takouto technológiou by sa na Marse dal pripraviť kyslík na dýchanie, pitná voda, a aj palivo na spiatočné cesty na Zem. Vďaka tomu by sa nesmierne znížila váha a výdavky spojené s budúcimi vesmírnymi misiami. Pracujeme aj s ESA a CSA (Kanadská vesmírna agentúra) na projektoch od prieskumu terénu roverovými kamerami po skúšanie rôznych prístrojov na odobratie geologických vzoriek.

Máme aj spoločné projekty, ako napríklad simulovať chirurgický zákrok na Marse. Počas zákroku sme spojení cez Skype s lekármi z celého sveta, vrátane výskumnej stanice Concordia v Antarktíde, ktorí nám krok za krokom dávajú inštrukcie na operáciu. Máme však neustále problémy, lebo signál je často prerušený alebo je v ňom časové oneskorenie, akoby to bolo na Marse.

Je to dobrá príprava na to, aké to bude na Marse v budúcnosti, pretože v prvých posádkach budú prítomní len lekári so všeobecnými znalosťami. Tí budú potrebovať pomoc od chirurgov na Zemi počas zložitejších operácií.

 

 O mojom výskume na „Marse” sa dozviete viac v pokračovaní príbehu…

Text a foto Michaela Musilová
kliknutím na fotografiu získate plnú veľkosť

http://www.bristol.ac.uk/geography/people/michaela-musilova/index.html
https://twitter.com/Michaela_MDRS
http://marscrew134.org/mdrs-mission-crew/michaela-musilova/

(AO)

Kľúčové slová:
vedy o Zemi a enviromentálne vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Cesta na „Mars" – príbeh pokračuje
MARS – sen, ktorý sa plní

Tlač