Cezhraničný projekt DeWaLoP predstavil svoje výsledky

03. 04. 2014

BRATISLAVA 2. apríla - Do cezhraničného projektu Developing Water Loss Prevention (DeWaLoP), v rámci spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013, sa zapojili mesto Viedeň prostredníctvom Wiener Wasser a združenia Nördliches Burgenland, Bratislavská vodárenská spoločnosť, Technická univerzita Viedeň spolu so Slovenskou technickou univerzitou. Iniciátorom projektu bol magistrát mesta Viedeň a jeho zámerom je nadviazanie spolupráce medzi oboma mestami v spoločnom projekte s cieľom zvýšenia bezpečnosti a efektívnosti zásobovania pitnou vodou.


V rámci medzinárodnej konferencie IWA Water Loss Conference (30. marec – 2. apríl 2014), ktorá prebieha vo Viedni, prezentovali v druhý deň konferencie rakúski a slovenskí zástupcovia výsledky spolupráce projektu DewaLoP. Na tlačovej konferencii predstavili inovatívne metódy na zníženie strát vody, napríklad robotické zariadenie pochádzajúce z dielne Technickej univerzity Viedeň, ktoré dokáže opraviť vodovodnú sieť bez potrebných rozkopávok. V Bratislave sa vykonáva inštalácia automatizovaných meracích zariadení za účelom zistenia tých častí potrubia, kde sú straty najväčšie.


Cieľom projektu DewaLoP je znižovanie strát vody prostredníctvom inovatívnych metód a nových technológií. Cezhraničný projekt, ktorý podporila Európska únia odštartoval vo februári 2010 a bude ukončený k 30. júnu tohto roka.

Zdroj: PR servis, 2. 4. 2014

(AO)

Kľúčové slová:
projekty

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač