Falzifikáty do predaja?

07. 04. 2014

(31. 3. 2014; Televízna stanica JOJ; Krimi; 20.00; por. 3/13; KRUPOVÁ Iveta)

Michal FARKAŠOVSKÝ, moderátor: „Nedávno falzifikáty najnovších telefónov a teraz batérie. Reč je o zásielkach, ktoré sa podarilo zachytiť colníkom na bratislavskom letisku."

Monika BRUTENIČOVÁ, moderátorka: „V oboch prípadoch ide o toho istého príjemcu. No zatiaľ čo majiteľovi značky telefónov falzifikáty prekážali, majiteľovi značky bateriek nie."

Iveta KRUPOVÁ, redaktorka: „Colníci z bratislavského letiska zaistili takmer tisíc kusov bateriek do mobilných telefónov. Pochádzali z Číny a príjemcom mal byť podnikateľ z Komárna. Na zásielke by nebolo nič zvláštne, keby nešlo pravdepodobne o falzifikáty. Po odlepení nálepky sa totiž pod ňou ukrývala ešte jedna, podľa ktorej malo ísť o známu značku. Jej majiteľ však oficiálne stanovisko, či skutočne ide o falzifikáty jeho výrobkov, Finančnému riaditeľstvu nepotvrdil."

Katarína TEHLÁROVÁ, Finančné riaditeľstvo SR, Odd. komunikácie: „Zástupca držiteľa ochrannej známky sa k podozreniu colníkov, že sa jedná o falzifikáty mobilných batérií, nevyjadril, a teda súhlasil s ich prepustením do obehu. Colníci ich teda musia pustiť do predaja."

Iveta KRUPOVÁ: „Táto situácia je paradoxne výnimočná. Väčšina firiem a teda iných držiteľov ochranných známok, totiž nemá problém podať vyjadrenie k falzifikátom svojich výrobkov. No a v žiadnom prípade nesúhlasia s ich uvedením do predaja. Oslovili sme preto právneho zástupcu majiteľa ochrannej známky falzifikátov spomínaných batérií do mobilov. Do uzávierky sme však vyjadrenie nedostali. Podľa servisného technika sa falzifikát batérie kupovať neodporúča. Zákazník laik však častokrát nemá šancu originál od falzifikátu odlíšiť."

Michal BUKOVÝ, servisný technik, predajca: „Pokiaľ nie sú konkrétne dané rudy a napätia, tak to môže urobiť v telefóne problém, v tomto prípade je lepšie naozaj používať originálne."

Katarína TEHLÁROVÁ: „Deklarovaná hodnota týchto batérií bola desať centov, pričom bežná cena za jeden kus sa na slovenskom trhu pohybuje až vo výške 25 eur."

Iveta KRUPOVÁ: „V prípade, že skončia takzvané fejky batérií skutočne na trhu, podnikateľ by tak mohol ich predajom zarobiť až takmer 25 000 eur."

Katarína TEHLÁROVÁ: „Práve tomuto podnikateľovi už v minulosti colníci zaistili niekoľko druhov falzifikátov mobilných telefónov."

Iveta KRUPOVÁ: „A nie je tomu tak dávno. Minulý mesiac doletela z Hongkongu podnikateľovi zásielka 320 000 falzifikátov mobilných telefónov. Majiteľ ochrannej známky potvrdil colníkom, že ide o falzifikáty a dal súhlas na ich likvidáciu. Druhou možnosťou je súdna cesta s príjemcom, ktorý si falzifikáty objednal a následná pokuta. Len malé percento firiem však zvolí súd. Obchodník s falzifikátmi bateriek skončí pravdepodobne bez postihu."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis vysielania)

(MB)

Kľúčové slová:
ekonomické vedy a obchod

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač