Fejky a spotrebiteľ

08. 04. 2014

(2. 4. 2014; Televízna stanica JOJ; Krimi; 20.00; por. 9/15; KRUPOVÁ Iveta)

Monika BRUTENIČOVÁ, moderátorka: „Takmer pol milióna falzifikátov, či takzvaných fejkov zachytili vlani naši colníci. V prípade, že predsa len zistíte, že ste sa stali obeťou podvodu a namiesto originálu máte doma napodobeninu, môžete sa obrátiť na obchodnú inšpekciu. Je to však beh na dlhé trate."

Iveta KRUPOVÁ, redaktorka:  „V ohni či v drvičke. Takto končí oblečenie, kabelky, peňaženky, topánky a rôzny iný sortiment, pri ktorom colníci zistia, že ide o falzifikáty originálov rôznych značiek. Za minulý rok zachytili viac ako 430 000 takýchto výrobkov. Najviac falzifikátov porušujúcich práva duševného vlastníctva k nám prúdi z Číny. Tá produkuje až 85 percent všetkých falšovaných produktov. Colníci za minulý rok zhabali falzifikáty značkových vecí v hodnote viac ako 16 700 000 EUR. Následne automaticky kontaktujú majiteľa značky. Ten sa môže vyjadriť k falzifikátom do desiatich dní, pričom má na výber dve možnosti."

Patrícia MACÍKOVÁ, hovorkyňa Fin. správy SR: „Prvá možnosť je tá, že bude súhlasiť s takzvaným zjednodušeným postupom, čiže ľudovo povedané, s likvidáciou tohto falošného tovaru. Prípadne druhá možnosť, že dá celý prípad na súd." „Niektoré takzvané fejky nemusia skončiť v spaľovni. nová legislatíva totiž umožňuje najmä oblečenie použiť na humanitárne účely a to napríklad deťom do detských domovov. Ak sa predsa len na náš a teda európsky trh dostanú takzvané fejky a spotrebiteľ si takýto výrobok zakúpi v domnení, že ide o originál, môže sa obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu. Tá úzko spolupracuje s colníkmi Finančnej správy."

Danica KRKOŠOVÁ, hovorkyňa SOI: „Pokiaľ to zistíme, tak zaistíme takýto tovar a pokiaľ poruší ten predávajúci, že ten zaistený tovar ďalej predáva, tak ukladáme vyššie sankcie."

Iveta KRUPOVÁ: „A to až do výšky približne 66 000 EUR."

Danica KRKOŠOVÁ: „Vo veľa prípadoch sa to nedá dokázať hneď."

Iveta KRUPOVÁ: „Preto Slovenská obchodná inšpekcia preveruje možné falzifikáty väčšinou len na podnet majiteľa značky. Za minulý rok tak dostali 12 podnetov, no len tri boli opodstatnené. Väčšina držiteľov ochrannej známky a teda majiteľov značiek nechce, aby ich tovar niekto kopíroval a následne predával. Preto dávajú súhlas na likvidáciu falzifikátov. Čo však neplatilo pri tento týždeň medializovaných fejkoch značkových bateriek do mobilných telefónov. Majiteľ značky sa totiž prostredníctvom svojho právneho zástupcu colníkom vyjadril, že mu to, paradoxne, nevadí. Oslovili sme aj právneho zástupcu majiteľa značky batérií, ktorý súhlasil, aby sa falzifikáty pustili do predaja. Pre médiá sa však odmietli vyjadriť."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis vysielania)

(MB)

Kľúčové slová:
ekonomické vedy a obchod

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač