Fotosúťaž „Moja univerzita" pozná svojich víťazov

28. 04. 2014

Bratislava, 28. apríla 2014: Fotosúťaž „Moja univerzita", ktorú organizovala Univerzita Komenského v Bratislave (UK) od 17. februára do 17. apríla 2014, už pozná svojich víťazov. Súťaž, ktorej cieľom bolo ukázať pozitívny vzťah študenta k svojej univerzite, vyhlásil rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., pri príležitosti 95. výročia založenia univerzity. Do súťaže sa mohli zapojiť študenti všetkých fakúlt UK bez ohľadu na formu či stupeň štúdia.

Hlavnou cenou v súťaži bolo bezplatné ročné ubytovanie na internáte UK – vo Vysokoškolskom meste Ľ. Štúra – UK, resp. vecná výhra – notebook. Okrem toho čaká na absolútneho víťaza obed s rektorom UK.

Spomedzi 130 prihlásených fotografií vybrala odborná komisia na čele s rektorom UK 11 najzaujímavejších fotografií. Absolútne víťazstvo získala fotografia doktorandky Pedagogickej fakulty UK Jany Grešovej.

Autori ďalších 10 fotografií získavajú finančnú odmenu vo výške 95 eur: Kristína Kližanová, Prírodovedecká fakulta UK; Jakub Kyjac, Fakulta managementu UK; Jakub Letovanec, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK; Adam Záhorský, Filozofická fakulta UK; Michaela Jurčová, Filozofická fakulta UK; Norbert Milán, Pedagogická fakulta UK; Ekaterina Golotina, Pedagogická fakulta UK; Tomáš Kaščák, Fakulta managementu UK; Júlia Bondor, Lekárska fakulta UK a Ján Bučko, Pedagogická fakulta UK. Navyše, prvých 95 zapojených študentov UK automaticky získava tričko UK.

„Som veľmi rád, že sme si i touto príjemnou formou pripomenuli takú významnú udalosť, akou je vznik Univerzity Komenského, ktorá oslavuje úctyhodných 95 rokov. Ďakujem všetkým študentom, ktorí sa nebáli prejaviť svoju kreativitu a zapojili sa do súťaže. Prihlásené fotografie boli unikátnou prehliadkou študentského videnia svojej univerzity,“ zhodnotil rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

 

Bližšie informácie:

PhDr. Andrea Földváryová
vedúca odd. Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Univerzita Komenského v Bratislave
e-mail: andrea.foldvaryova@rec.uniba.sk
www.uniba.sk
www.facebook.com/Comenius.University

Foto: Jana Grešová
po kliknutí na foto dostanete plné rozlíšenie

(MB) 

Kľúčové slová:
vysoké školy, súťaže

Tlač