Girl’s Day prvýkrát na Slovensku

25. 04. 2014

(24. 4. 2014; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19.00; por. 23/27; PRUŽINSKÁ Patrícia)

Viliam STANKAY, moderátor: „Techniku a informatiku mnohí považujú za doménu mužov. Zmeniť stereotypy v tomto smere sa pokúsil Girl’s Day. K celosvetovej akcii, ktorá podporuje ženy v informačno-komunikačných technológiách sa prvýkrát pripojilo aj Slovensko."

Patrícia PRUŽINSKÁ, redaktorka: „V sektore informatiky pracuje len 6 percent žien a na fakulte informatiky bratislavskej STU sú iba 3 percentá študentiek."

Pavel ČIČÁK, dekan fakulty informatiky a inf. technológií v Bratislave: „Uvítali by sme tých dievčat tu viac, pretože to prináša jednak inú pracovnú atmosféru, ale aj tú študijnú a ten kolektív, máme skúsenosti, že keď pracujú študenti v tímoch a majú medzi sebou aspoň jedno dievča, tak ten kolektív funguje úplne iným spôsobom."

P. PRUŽINSKÁ: „Okolo 500 stredoškoláčok z celého Slovenska mohlo dnes aj preto stráviť deň v IT firmách alebo na fakulte informatiky. Štvrtý štvrtok v štvrtom mesiaci totiž patrí všetkým dievčatám vo veku 14 až 18 rokov, ktoré rozmýšľajú čo budú študovať a ako sa uplatnia."

Laura GALOVIČOVÁ, študentka: „Je to dosť ťažké sa rozhodovať a momentálne informačné služby a nejaké informačné technológie sú také viac rozvinuté vo svete, tak určite mi to pomôže."

Simona KONEČNÁ, študentka: „Preto som sem aj prišla, aby som vedela čo ďalej v živote."

P. PRUŽINSKÁ: „Na Slovensku v súčasnosti chýba asi 10 tisíc informatikov."

Dominika ČERVEŇOVÁ, študentka fakulty informatiky: „Aj napriek tomu, že ešte študujem, tak som si hľadala nejakú brigádu, nejakú prácu a poslala som pár životopisov. Okamžite sa mi ozvalo 5 firiem, takže som zistila, že naozaj v tomto odbore sa dá veľmi dobre uplatniť a teda vôbec neľutujem, že som išla na túto školu."

Martin HRNKO, šéf spoločnosti QBSW: „V našej spoločnosti pracuje menej ako 10 percent žien z celkového počtu zamestnancov a dá sa povedať, že pokrývajú všetky činnosti, ktoré naša spoločnosť robí, čiže máme v spoločnosti aj analytičky, programátorky aj ženy, ktoré sa venujú testovaniu softvérových riešení."

P. PRUŽINSKÁ: „Patrícia PRUŽINSKÁ, RTVS."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (obsah relácie)

(MB)

Tlač