Inovatívny projekt dávkovača matíc priniesol cenu mladým Prešovčanom

28. 04. 2014

Martin Majerníček a Jozef Porochnavý Inovatívny projekt dávkovača matíc priniesol cenu mladým Prešovčanom v súťaži Siemens Young Generation Award 2014.

• Navrhnutý projekt pomôže pri výučbe ďalších žiakov
• Víťazi súťaže získali motivačné štipendium na technickú vysokú školu

Spoločnosť Siemens vyhlásila v piatok 24. apríla na pôde Slovenskej technickej univerzity víťazov 11. ročníka súťaže mladých elektrotechnikov. Tohtoročná súťaž motivovala študentov, aby vytvorili inovácie, ktoré prinesú zvýšenie efektivity, zníženie nákladov a obmedzenie vplyvu na životné prostredie. Hlavnú cenu súťaže získali s projektom dávkovača matíc Martin Majerníček a Jozef Porochnavý zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove. Vďaka ich projektu si budú môcť aj ďalší žiaci školy overiť svoje teoretické vedomosti v praxi.

Súťaž Siemens Young Generation Award (SYGA) je určená žiakom stredných odborných škôl a učilíšť s elektrotechnickým zameraním. „Cieľom súťaže SYGA je dať študentom možnosť pripraviť sa na podmienky praxe, ktoré ich čakajú po opustení školy. Takto sa snažíme pomáhať žiakom získavať odborné praktické skúsenosti z oblasti automatizovaných riešení, ktoré budú môcť využiť počas štúdia na vysokej škole či v priebehu svojej budúcej profesionálnej kariéry,“ povedal Marián Hrica, riaditeľ Sales, divízie Priemyselná automatizácia a technológie pohonov spoločnosti Siemens s. r. o.

Víťazi jubilejného ročníka súťaže Siemens Young Generation Award získali motivačné štipendium k štúdiu na niektorej zo slovenských vysokých škôl s technickým zameraním a pre svoju školu vyhrali počítač. Okrem hlavnej ceny SYGA za najlepšie technologické riešenie boli udelené aj ďalšie štyri ocenenia – cena Slovenskej technickej univerzity, cena divízie Priemyselnej automatizácie a technológie pohonov spoločnosti Siemens, cena magazínu Quark za najinovatívnejšie riešenie a cena odborného mesačníka ATP journal. 

Dávkovač matíc

 Hlavná cena súťaže Siemens Young Generation Award: Dávkovač matíc

Hlavnú cenu súťaže získali študenti Martin Majerníček a Jozef Porochnavý zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove za projekt „Dávkovač matíc“. „Cieľom nášho projektu bolo automatizovať proces, aby automaticky riadil plnenie prázdnej škatuľky až po jej uzatvorenie,“ vysvetľuje Martin Majerníček. „Používateľ môže zadať požadovaný počet matíc a škatuliek, ktoré prístroj následne nadávkuje a uzatvorí,“ opisuje projekt Jozef Porochnavý. Študenti pracovali na projekte približne štyri mesiace.


Cena Slovenskej technickej univerzity: Výroba elektrickej energie solárnym článkom
Cenu Slovenskej technickej univerzity za projekt Výroba elektrickej energie solárnym článkom získali Milan Bjalončík a Patrik Kupčo, študenti Strednej priemyselnej školy v Poprade.


Cena divízie Priemyselnej automatizácie a technológie pohonov spoločnosti Siemens: Elektrická inštalácia rodinného domu a smart metering
Tretiu cenu získali Rastislav Fedor a Dávid Lazor, študenti Strednej odbornej školy technickej v Michalovciach, s projektom Elektrická inštalácia rodinného domu a smart metering.


Cena odborného mesačníka ATP Journal: Nápojový automat
Cenu odborného mesačníka ATP Journal získali študenti Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste Andrej Šimurda a František Majchrák za projekt Nápojový automat.


Cena magazínu Quark: Inteligentný dom
Za projekt s názvom Inteligentný dom si cenu časopisu Quark odniesli Ondrej Salaj a Jozef Antoš, študenti Strednej odbornej školy technickej v Michalovciach.

Viac informácií o súťaži Siemens Young Generation Award nájdete na stránke: www.siemens.sk/syga

Kontakt pre médiá:

Siemens s. r. o., Public & Media Relations
Martin Noskovič
E-mail: martin.noskovic@siemens.com

Viac informácií o spoločnosti Siemens nájdete na www.siemens.sk/media
Sledujte nás na: www.twitter.com/SiemensSlovakia
Pripojte sa k nám na: www.facebook.com/SiemensSlovensko

___________________________________________________________________

Spoločnosť Siemens s. r. o. tvorí 18 divízií, ktoré patria k trhovým lídrom v štyroch hlavných sektoroch: Industry, Energy, Infrastructure & Cities a Healthcare. Industry sektor predstavujú divízie: Industry Automation, Drive Technologies a Customer Services. Energy sektor zastupujú divízie: Fossil Power Generation, Wind Power, Solar & Hydro, Oil & Gas, Energy Service a Power Transmission. Pod sektor Infrastructure & Cities spadajú divízie: Building Technologies, Rail Systems, Mobility & Logistics, Public Lighting, Low and Medium Votage a Smart Grid. Sektor Healthcare reprezentujú na Slovensku divízie: Imaging & Therapy Systems/Clinical Products a divízia Diagnostics. Od januára 2013 je súčasťou Siemens s. r. o. divízia Corporate Technology Development Center, zaoberajúca sa vývojom softvéru pre vnútorné potreby koncernu, najmä pre sektor Healthcare. Siemens s. r. o. dosiahol v obchodnom roku 2012/2013 obrat 177,9 milióna EUR a k 30. septembru 2013 zamestnával 1063 pracovníkov. Skupinu Siemens na Slovensku tvorí 8 spoločností: Siemens s. r. o., Siemens Program and System Engineering s. r. o., Siprin, s. r. o., SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r. o., OEZ Slovakia, spol. s r. o., BSH domácí spotřebiče s. r. o.,  BSH Drives and Pumps s. r. o. a Osram Slovakia, a. s. Skupina Siemens na Slovensku dosiahla v obchodnom roku 2012/2013 obrat 509,7 milióna EUR. S počtom pracovníkov 3 471 (k 30. septembru 2013) patrí medzi významných zamestnávateľov.

 (MI)

Kľúčové slová:
strojárstvo , ceny za vedu a techniku, súťaže, inovácie

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač