Naučme deti porozumieť vede

10. 04. 2014

Nemusíš byť Einstein ani Newton! Ak si šikovný a kreatívny vysokoškolák, zapoj sa do súťaže Nauč ma rozumieť vede, ktorú vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU).

Do súťaže sa môže zapojiť každý vysokoškolák a to tak, že vytvorí krátke video (hrané, animované, dokumentárne alebo kombinované) v maximálnej dĺžke 5 minút, ktoré má vtipne, pútavo a zároveň náučne priblížiť žiakom základných škôl vedecké zákony, ktoré ovplyvňujú náš život.


Prečo sa voda mení na ľad, dúha je farebná a veci nám padnú na zem? A ako vlastne funguje svet okolo nás? Možno práve podobné otázky z prírodovedy, fyziky a chémie ostávajú nezodpovedané pre mnohých žiakov základných škôl. Súťaž podporuje kreativitu študentov, ktorí vo videu vysvetlia ktorúkoľvek oblasť vedy. Výber cieľového ročníka základnej školy je ľubovoľný.


Svoje práce môžete do súťaže prihlasovať do 12. 4. 2014. Traja najlepší získajú najmodernejší tablet. Štatút súťaže a prihlasovací formulár nájdete na www.asfeu.sk.
Zdroj:

ASFEU

(MI)

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky, súťaže

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač