Práca snov na noci šancí

30. 04. 2014

 (27. 4. 2014; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19.00; por. 14/20; GOMBOŠOVÁ Iveta)

Moderátor: „Šéfovia IT firiem a počítačoví experti radili študentom ako získať vysnívanú prácu. Na fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave mali Noc šancí. Okrem stretnutí s odborníkmi v odbore mohli získať aj exkluzívnu stáž."

Iveta GOMBOŠOVÁ, redaktorka: „Na podujatí sa zúčastnili firmy, ktoré za najžiadanejších zamestnávateľov označili v dotazníku samotní IT študenti. Patria medzi ne ESET, Tatra Banka či Google. Študenti sa mohli spýtať priamo ich manažérov, aké požiadavky majú na uchádzačov."

Vladimír MATUOŠ, Tatra Banka: „My dosť hodnotíme, akosi ten element tej motivácie a chuti do tej práce a schopnosť dodávať nejaké výsledky a nie iba stráviť 8 hodín denne proste v práci."

I. GOMBOŠOVÁ: „Pre top firmy sú častokrát práve študenti bez praxe výhodnejší ako hotoví absolventi. Problém nevidia ani v skĺbení pracovných a školských povinností."

Pavol LUKA, ESET: „Naša firma je špecifická v tom, že u nás sú pozície aj takého charakteru, že iné firmy na Slovensku také nie sú, napríklad vírusoví analytici, a takýchto ľudí si musíme vychovávať."

I. GOMBOŠOVÁ: „Prácu svojich snov si pred rokmi našiel aj Ján ROSA, ktorý robí analytika v spoločnosti Google. Hovorí, že najviac ho vyčerpali pohovory."

Ján ROSA, analytik v Google: „Jeden telefonický a potom dve kolá po sebe vždy dvakrát 45 minút s ľuďmi z celého sveta. Bolo to všetko v angličtine, dosť intenzívnej. Nie je to agresívne, je to skôr na odhalenie analytického myslenia a schopností toho človeka, potenciálu vo firme rásť."

I. GOMBOŠOVÁ: „Študenti od práce snov očakávajú najmä to, aby ich napĺňala."

Študenti:

„Málo stresu, musí ma to baviť."

„Plat nie je možno až tak dôležitý ako to, aby ma to bavilo."

I. GOMBOŠOVÁ: „Noc šancí ponúkla študentom workshopy, ale aj konkrétne pracovné ponuky a stáže."

Radoslav TAUSINGER, organizátor, Nexteria: „Získajú v prvom rade výrazne lepšie pochopenie ako to funguje vo firmách, ktoré ich zaujímajú, zvýšenú šancu, že sa dostanú na stáž alebo na nejaký part and job."

I. GOMBOŠOVÁ: „V súčasnosti je práca v oblasti informačných technológií jedna z najlepšie platených nielen na Slovensku, ale aj vo svete. IT-čkári zarobia v priemere 1700 eur. Iveta GOMBOŠOVÁ, RTVS."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(MB)

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač