Príliš drahé lieky proti chrípke

22. 04. 2014

(19. 04. 2014; Televízna stanica JOJ; Veľké noviny TV JOJ; 19.00; por. 7/22; LEVICKÝ ARCHLEB Daniel)


Ján MEČIAR, moderátor:
„Prasacia chrípka  –  pamätáte sa ešte, aké varovania pred celosvetovou pandémiou zneli pred niekoľkými rokmi? Vlády mnohých krajín vtedy vo veľkom nakupovali liek, ktorý mal zabrániť prípadnému šíreniu choroby. Nová vedecká štúdia však teraz tvrdí, že to bolo zbytočné vyhadzovanie peňazí. Výrobca lieku a kontrolné úrady ale nesúhlasia."

Daniel LEVICKÝ ARCHLEB, redaktor: „Keď sa začalo hovoriť o hrozbe celosvetovej pandémie prasacej chrípky, všetky krajiny začali vo veľkom nakupovať lieky proti vírusom. Ani Slovensko nebolo výnimkou."

Marcela ZELINKOVÁ, hovorkyňa Správy štátnych hmotných rezerv SR: „V roku 2006 až 2007 Správa štátnych hmotných rezerv nakúpila približne 680 000 dávok antivirotika Tamiflu v celkovej hodnote 12 200 000 EUR."

Veronika PERNIŠOVÁ, hovorkyňa Štátneho úradu pre kontrolu liečiv: „Tento liek sa používa na prevenciu a liečbu chrípky, patrí do skupiny priamo pôsobiacich antivirotík, čo znamená, že zabraňuje rastu a rozširovaniu vírusu v tele."

Daniel LEVICKÝ ARCHLEB: „Nová štúdia nezávislej medzinárodnej zdravotníckej organizácie Cochrane ale tvrdí, že stovky miliónov eur za liek proti vírusu boli prakticky vyhodené von oknom. Liek má údajne rôzne nebezpečné vedľajšie účinky a navyše účinkuje správne iba ak je podaný v ranom štádiu choroby, ktoré je ale veľmi ťažké odhadnúť."

Veronika PERNIŠOVÁ: Nežiadúce účinky boli brané do úvahy počas procesu registrácie, kedy sa prehodnocoval pomer prínosu a rizík. Je registrovaný od roku 2002 Európskou liekovou agentúrou, ktorá podobne, ako Štátny ústav pre kontrolu liečiv, považuje tento liek za kvalitný, bezpečný a účinný." z vyjadrenia farmaceutickej spoločnosti (číta redaktor):
„Kategoricky odmietame výsledky štúdie o našom lieku. Jej autori pri analýze nepoužili všetky dostupné údaje. Stojíme si za kvalitou údajov potvrdzujúcich účinnosť a bezpečnosť lieku."

Daniel LEVICKÝ ARCHLEB: „Vlády sú, samozrejme, v nepríjemnej situácii. Nekúpiť liek by bolo v prípade vypuknutia pandémie ohrozovanie života občanov. Keď pandémia nepríde, sú ale kritizované za rozhadzovanie peňazí. Aj u nás sa drvivá väčšina lieku nepoužila. To ale neznamená, že sa už nikdy nepoužije."

Marcela ZELINKOVÁ: „Napriek tomu, že zvyšok skladovaného Tamiflu je v súčasnosti už v podobe expirácie, Správa štátnych hmotných rezerv v spolupráci so Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv rieši jeho možné ďalšie využitie v krízových situáciách."

Daniel LEVICKÝ ARCHLEB: „Ak by prepukla pandémia a testy by ukázali dostatočnú kvalitu účinnej látky, liek by sa teoreticky ešte dal použiť."
Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis vysielania)

(MI)

Kľúčové slová:
základné lekárske vedy a farmaceutické vedy

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Tlač