Projekt láka mladých vedcov vrátiť sa

29. 04. 2014

(23. 4. 2014; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19.00; por. 23/24; TOMEČKOVÁ Lucia)

Moderátor: „Plán ministerstva zdravotníctva vybudovať moderné stredisko medicíny, vzdelávania a vedy začína mať reálne kontúry. Má to byť náhrada za gigantické zariadenie na bratislavských Rázsochách, ktoré štát zavrhol."

Janette ŠTEFÁNKOVÁ, moderátorka: „Slovenská akadémia vied za takmer 40 miliónov eur zo štrukturálnych fondov dokončila hrubú stavbu. Obrovské vedecké centrum má mať prepojenie na novú nemocnicu aj priestory lekárskej a farmaceutickej fakulty. Ide o tzv. BioMed Park."

Lucia TOMEČKOVÁ, redaktorka: „Prvým krokom na ceste k svetovej vede je táto hrubá stavba výskumného centra Slovenskej akadémie vied. Pod jednu strechu sa sem nasťahujú múdre hlavy biomedicíny, aby konečne spoločne pracovali aj na výskume porúch srdcovo-cievneho systému, nádorov, cukrovky či obezity."

Richard IMRICH, podpredseda Slovenskej akadémie vied pre II. oddelenie: „Čím viac tých hláv je, tým ten rozum bude rozumnejší."

L. TOMEČKOVÁ: „Keď zahraničné firmy vidia, v akých podmienkach naši vedci pracujú, zväčša sa otočia na opätku a peniaze investujú do vývoja inde."

Dušan ČAPLOVIČ, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR: „Výrazne sa zvýši aj tá pridaná hodnota financovania v oblasti vedy a výskumu na Slovensku."

L. TOMEČKOVÁ: „Príkladom katastrofálnych podmienok na vedu je virologický ústav."

Jaromír PASTOREK, predseda SAV: „Sme už nedostávali povolenie pre prácu s hybridom. Nedá sa doniesť kvalitnú prístrojovú techniku a pracovať so živými organizmami v nejakých, by som povedal v zemiankach."

L. TOMEČKOVÁ: „Richarda IMRICHA projekt oslovil natoľko, že si zbalil veci v americkej akadémii vied a vrátil sa domov."

R. IMRICH: „Pre ľudí, ktorí istý čas strávili v zahraničí je nesmierne frustrujúce to, keď nemajú ani ten základný štandard pre svoj výskum."

L. TOMEČKOVÁ: „Pavilón lekárskych vied chcú otvoriť o rok. Prilákať má aj ďalších vedcov, ktorí pred podmienkami na Slovensku ušli do zahraničia."

J. PASTOREK: „Mladí ľudia musia prísť do prostredia, kde vidia, že sa robí dobrá veda. Chceme prilákať mladých vedeckých pracovníkov, skutočne ich dobre zaplatiť."

L. TOMEČKOVÁ: „Robiť tu budú aj výskum kmeňových buniek. Vedľa má stáť nová lekárska a farmaceutická fakulta a cez cestu nová nemocnica, spolu tzv. BioMed Park."

R. IMRICH: „By sme mohli priamo do testovania nových liečiv, ktoré sa vyvíjajú aj na Slovenskej akadémii vied. Či to môže fungovať ako u doktora Hausa, že pacient s nejakou záhadnou diagnózou, v prípadoch, s ktorými si naozaj tí klinici nevedia poradiť, by sme určite vedeli."

Martina LIDINSKÁ, hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR: „Sme pred niekoľkými mesiacmi vybrali poradcu, ktorý pripravuje štúdiu uskutočniteľnosti, ktorá bude následne predložená na rokovanie vlády Slovenskej republiky."

L. TOMEČKOVÁ: „Moderná nemocnica 21. storočia, s pracovným názvom BioMed Park by na bratislavskej Patrónke mala stáť v roku 2016. Lucia TOMEČKOVÁ, RTVS."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (obsah relácie)

(MB)

Kľúčové slová:
projekty

Tlač