RegioStars 2014

01. 04. 2014

V rámci tohto siedmeho ročníka RegioStars porota vybrala spomedzi 80 projektov 19 finalistov na základe štyroch kľúčových kritérií: inovačný charakter projektu, jeho vplyv, udržateľnosť a vytvorené partnerstvá. Finalisti pochádzajú z regiónov a miest 17 členských štátov: Belgicko, Česká republika, Dánsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Španielsko, Spojené kráľovstvo, Švédsko a Taliansko.

Víťazi v jednotlivých kategóriách za rok 2014:


Inteligentný rast
Umenie na stoličkách – Paredes/severné Portugalsko Nábytkársky priemysel je jednou z najvýznamnejších hospodárskych aktivít v severoportugalskom meste Paredes, ktoré má najvyššiu koncentráciu podnikov na výrobu stoličiek v Európe. Pochádza odtiaľ 65 % nábytku vyrobeného v Portugalsku. Hoci bolo toto priemyselné odvetvie v minulosti vysoko produktívne, v súčasnosti sa považuje za zastarané a konzervatívne. Projekt Umenie na stoličkách vdýchol nový život do tohto tradičného priemyselného odvetvia tým, že ho prepojil so svetom návrhárov, čím sa výroba stoličiek premenila na umenie. Táto spolupráca podnietila tvorivosť v tomto odvetví, zvýšila jeho produktivitu a viedla k zvýšeniu objemu medzinárodného vývozu.


Udržateľný rast BEACON – West Wales and the Valleys (Spojené kráľovstvo) Projekt BEACON sa zaoberá hlavnou výzvou, ktorej musí Európa čeliť, konkrétne rozvojom nových technológií, ktoré pomôžu uspokojiť rastúci dopyt po energii a zdrojoch. Projekt sa zameriava na biorafináciu, t. j. proces, pri ktorom sa plodiny určené na nepotravinárske účely využívajú na vytvorenie biomasy, ktorá sa vo výrobkoch použije namiesto surovej ropy. Vďaka produkcii obnoviteľných výrobkov z biomasy predstavuje projekt BEACON ekologickú alternatívu k znečisťujúcim fosílnym palivám, čo môže Európe pomôcť pri znižovaní emisií skleníkových plynov. Táto priekopnícka iniciatíva priťahuje do jedného z najchudobnejších regiónov Spojeného kráľovstva investície, ktoré vedú k tvorbe životne dôležitých pracovných miest a k rozvoju pokročilého know-how.


Inkluzívny rast Učňovský program Fifteen Cornwall – Cornwall Vášeň pre varenie mení životy mladých ľudí v jednej z najchudobnejších častí Anglicka. Reštaurácia Fifteen Cornwall, inšpirovaná známym kuchárom Jamiem Oliverom, je súčasťou verejno-súkromného sociálneho podniku, ktorý ponúka príležitosti pre znevýhodnených mladých ľudí vo veku od 16 do 24 rokov, aby sa vyučili za šéfkuchárov. Tento prelomový projekt vyškolil takmer 130 mladých ľudí, z ktorých mnohí zápasia s vážnymi problémami, ako sú zápis v trestnom registri, drogová závislosť, duševná choroba alebo zdravotné postihnutie. Každý rok tento projekt investuje približne 1,2 mil. EUR späť do miestneho hospodárstva, čím podporuje miestnych dodávateľov a výrobu kvalitného jedla.


CityStar Ekologická doprava – Gdynia (Poľsko) Vďaka novému ekologickému systému mestskej dopravy s inovačnými a dostupnými elektrickými trolejbusmi má mesto Gdynia menej dopravných zápch, menej nehôd a nižšie úrovne znečistenia. Moderné vozidlá cestujúcim poskytli väčšie pohodlie, skrátili čas cestovania a priniesli prospech miestnemu hospodárstvu v oblasti troch miest – Gdynia, Gdansk a Sopot – v severnom Poľsku.


Ďalšie informácie

• Ceny RegioStars 2014

• Videozáznamy a portréty víťazných projektov  

Celá tlačová správa: RegioStars 2014: najvyššie ocenenia pre európske najinovačnejšie regionálne projekty

 

Zdroj:Tlačová správa EK z 31 marca 2014

(MI)

Kľúčové slová:
inovácie

Tlač