Slovenská technická univerzita otvorila v Bratislave Národné centrum robotiky

22. 04. 2014

(21. 04. 2014; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál; 18.00; por. 5/7; GALIKOVÁ Mária) 

 F. DOMOVEC, moderátor: „Podporiť technické vzdelávania mladých ľudí najmä v odboroch robotiky, kybernetiky či mechatroniky, práve to je zámerom nového Národného centra robotiky, ktoré otvorila Slovenská technická univerzita v Mlynskej doline v Bratislave."

M. GALIKOVÁ, redaktorka: „Ľudia si dnes kupujú robotický vysávač, tepovač, čistič bazénov, dokonca robotický čistič odkvapových rúr či okien. Roboty tak pomaly nahrádzajú ľudskú prácu nielen v priemysle. Z fabrík či výrobných hál prenikajú do domácností. Aj preto Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave posilňuje výučbu robotiky. Rektor univerzity Robert REDHAMMER."

R. REDHAMMER: „Je tu hodne podnikov, ktoré majú záujem o takto profilovaných odborníkov."

M. GALIKOVÁ: „Spolu s psychológmi z Univerzity Komenského robotici sledujú, ktoré typy ovládania robotov sú pre ľudí najvhodnejšie. Roboty musíme naprogramovať tak, aby nevrážali do ľudí či predmetov v priestore, vysvetľuje vedúci oddelenia robotiky na Slovenskej technickej univerzite profesor Peter HUBINSKÝ. Dôležitý je aj ich dizajn. Nemôžu ľudí vystrašiť."

P. HUBINSKÝ: „Napríklad tu kolega vytvoril v rámci dizertačnej práce záležitosť, že on je schopný pózami tela programovať, alebo dávať príkazy mobilnému robotu, v zmysle zastav, choď doprava, choď doľava, rozbehni sa, ukáže prstom na podlahu, sem poď, robot tam ide."

M. GALIKOVÁ: „Odborníci sa so študentmi realizujú vo viacerých zahraničných projektoch. Spolupracujú napríklad s texaským vedeckým inštitútom na projekte lode s robotickou ponorkou. František DUCHOŇ z Ústavu robotiky a kybernetiky."

F. DUCHOŇ: „Opýtali sa nás, že či by sme boli schopní vyriešiť takú úlohu, že keď je loď, ktorá má nejakú robotickú ponorku, a tá loď sa kýve z hľadiska nejakej Beaufortovej stupnice do siedmich stupňov, čo sú dosť veľké vlny už, tak ako bezpečne vyzdvihnúť takúto robotickú ponorku na loď tak, aby sa nepoškodila."

M. GALIKOVÁ: „Tím Slovenskej technickej sa v súčasnosti uchádza aj o podporu z programu Európskej únie Horizont 2020, a to s projektom robota čistiaceho ulice mesta. Mária GALIKOVÁ, RTVS."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis vysielania)

(MI)

Kľúčové slová:
strojárstvo

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač