Slovenská veda a výskum sú dlhodobo podhodnotené

30. 04. 2014
(28. 04. 2014; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál; 12.00; por. 9/11; VALOVIČ Peter)

Anna ŠÍPOŠOVÁ, moderátorka: „Slovenská veda a výskum sú dlhodobo podhodnotené. Predvlani dal štát do tohto segmentu len 0,82 percenta hrubého domáceho produktu. Slovenskí vedci teda žijú v prvom rade zo zdrojov Európskej únie."

P. VALOVIČ, redaktor: „Únia podporuje vedu primárne štrukturálnymi fondami a siedmym rámcovým programom. Slovensko malo za posledných šesť rokov vyčlenené v štrukturálnych fondoch 1,2 miliardy eur, pričom sa vedcom podarilo zazmluvniť všetky prostriedky. Slovensko však prepadá v siedmom rámcovom programe, kde je pre Európu vyčlenených viac ako 50 miliárd EUR. Ingrid LUDVIKOVÁ zo zastúpenia Európskej komisie na Slovensku."

Ingrid LUDVIKOVÁ: „Slovensko plne nevyužíva možnosti, ktoré rámcové programy Európskej únie ponúkajú a z hľadiska úspešnosti je v tejto oblasti na posledných priečkach medzi všetkými členskými krajinami EÚ. V súlade s výsledkami účasti v siedmom rámcovom programe pre vedu a výskum je Slovensko na 21. mieste podľa pridelených finančných prostriedkov a na poslednom mieste medzi členskými krajinami EÚ v počte žiadostí na jedného výskumníka."

P. VALOVIČ: „Je to o kvalite, šancu uspieť majú len tí najlepší, tvrdí predseda Slovenskej akadémie vied Jaromír PASTOREK. Konkurencia vedeckých laboratórií v západnej Európe je obrovská. Slovensko brzdí nedostatok financovania zo súkromných zdrojov aj slabé domáce grantové schémy."

Jaromír PASTOREK: „V Čechách na Grantovú agentúru Českej republiky idú miliardy českých korún a my tu máme nejakých 27 miliónov eur, bez tej podpory iných grantových schém, ktoré prichádzajú z Bruselu, by sme na tom boli veľmi, veľmi zle alebo biedne."

P. VALOVIČ: „Renáta KRÁLIKOVÁ z Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť tvrdí, že prostriedky z únie nestačia. Slovensku chýba dlhodobá príprava a výchova ľudí, ktorí by vedu robili. Nízke platy následne spôsobujú, že kvalitní ľudia idú z krajiny preč."

Renáta KRÁLIKOVÁ: „Tie grantové schémy nám dávajú šancu získať najmä infraštruktúru, prístroje a budovy a podobne, ktoré sú na vysokej úrovni porovnateľné vlastne so zahraničím, čo je samozrejme veľmi pozitívne, len bude nám to nanič v prípade, že im tam nebude mať kto potom pracovať." P. VALOVIČ: „Peter VALOVIČ, RTVS."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (obsah relácie)

(MI)

Tlač