Slovensko bude mať o 15 rokov vážny problém s množstvom seniorov

04. 04. 2014

(26. 3. 2014; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál; 12.00; por. 10/11; HELDES Branislav)

V. HAUZER, moderátor: „Slovensko bude mať o 15 rokov vážny problém s množstvom seniorov. Aj preto odborníci hľadajú nové spôsoby, ako sa o nich starať. Okrem elektronických náramkov na privolanie zdravotnej pomoci, bude o niekoľko rokov aktuálna aj pomoc dobrovoľníkov, tiež z radov dôchodcov. Upozorňuje na to Združenie miest a obcí Slovenska a Slovenská akadémia vied."

B. HELDES, redaktor: „Kým teraz seniori tvoria necelú pätinu slovenskej populácie, o 15 rokov ich bude viac ako tretina. Magdaléna PISCOVÁ zo Slovenskej akadémie vied."

M. PISCOVÁ: „Sa ocitneme medzi krajinami, kde tento problém bude najurgentnejší."

B. HELDES: „Európsky projekt HELPS, do ktorého je zapojených osem európskych krajín, vrátane Slovenska, chce priniesť nové formy starostlivosti o starých ľudí. Tou najvážnejšou budú dobrovoľníci, a to z radu nielen mladých ľudí, ale aj samotných seniorov. Miloš NEMEČEK z Výboru pre seniorov Rady vlády povedal, že plánujú otvoriť osem krajských centier. Ich fungovanie bude postavené na profesionálnych dobrovoľníkoch."

M. NEMEČEK: „Aby vedeli rozoznávať zdravotné problémy, ako je demencia, Alzheimer, ktorí by vedeli identifikovať sociálne problémy, veci v otázkach právneho poradenstva, spotrebiteľského a finančného poradenstva, lebo seniori sú často klamaní podvodníkmi s energiami, s financiami."

B. HELDES: „Dobrovoľníci budú navštevovať seniorov a riešiť ich konkrétne problémy. Vznik takýchto centier je otázkou najbližších rokov. Veľa seniorov chce byť samostatných. Jednou z používaných pomôcok sú na Slovensku nie celkom známe bezpečnostné náramky. Starý človek môže žiť doma a v prípade núdze si ním privolá pomoc. Náramky používa len 12 miest, napríklad Martin, Žilina, Košice či Brezno. Bruno KONEČNÝ zo Združenia miest a obcí Slovenska."

B. KONEČNÝ: „Hľadáme spôsoby pre mestá a obce ako nastaviť túto službu tak, aby mohla byť využívaná širšie, aby bola flexibilná aj z pohľadu potrieb či už užívateľov alebo mesta."

B. HELDES: „Elektronické náramky pritom bežne fungujú v zahraničí. Prečo u nás nie? Barbora PETROVÁ z ministerstva práce."

B. PETROVÁ: „Prvotná investícia do zriadenia tej ktorej sociálnej služby je vzhľadom na finančné možnosti obcí a miest nákladná, a preto obce prioritne zabezpečujú tie sociálne služby, ktoré sú povinné poskytovať, a na ktoré občanom vzniká právny nárok."

B. HELDES: „Ak chce to ktoré mesto či obec zriadiť službu elektronických náramkov, je treba podať žiadosť na ministerstvo práce. Ak bude úspešná, samospráva získa na zriadenie služby aj dotáciu."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis vysielania)

(MB)

Kľúčové slová:
projekty

Tlač