Slovensko rýchlo starne

14. 04. 2014

(12. 04. 2014; Televízna stanica TA 3; Hlavné správy; 18.30; por. 6/17; HORŇÁK Daniel)

Alfonz ŠURAN, moderátor: „Už o niekoľko desaťročí sa staneme jedným z najstarších národov v Európe. Nie historicky, ale vekom obyvateľov. Takýto vývoj prináša podľa odborníkov viac negatív ako pozitív. Podobne ako západné krajiny, aj nás môžu pred nimi zachrániť prisťahovalci."

Daniel HORŇÁK, redaktor: „Zatiaľ čo v roku 1980 prevládali v spoločnosti mladí do 30 rokov, ich počet sa postupne znižuje. Strom života ukazuje, že detí sa rodí menej, takže už dnes prevládajú starší ľudia. Tento trend bude ešte výraznejší v roku 2050. Priemerný vek Slováka vtedy stúpne zo súčasných 40 na takmer 50 rokov."

Boris VAŇO, Výskumné demografické centrum, NFOSTAT: „V roku 2060, teda v čase horizontu prognózy sa dostaneme naozaj medzi najstaršie krajiny v Európe, ale aj na svete."

D. HORŇÁK: „Toto bude mať zásadný vplyv na fungovanie spoločnosti. Niektorí podnikatelia z toho môžu síce ťažiť, lebo bude potrebných podstatne viac tovarov a služieb pre seniorov. Skôr to ale prinesie problémy. Pracujúcich v pomere k deťom a dôchodcom bude menej, takže štát nemusí mať z ich daní a odvodov zdroje na vyplácanie sociálnych dávok či dôchodkov."

Vladimír BALÁŽ, Prognostický ústav SAV (telefonát): „V súčasnosti na jedného starobného dôchodcu do Sociálnej poisťovne prispieva 1,6 pracujúceho a podľa projekcie Európskej komisie v roku 2060 bude pripadať len tri štvrtiny pracujúceho na jedného starobného dôchodcu."

D. HORŇÁK: „Keďže odborníci neočakávajú zásadné zvýšenie pôrodnosti, jedinou záchranou pre nás môžu byť imigranti. Podľa posledného amerického prieskumu však patríme spolu s Poliakmi v Bulharmi medzi európska národy, ktoré sú najmenej tolerantné k prisťahovalcom."

Ivan LICHNER, Ekonomický ústav SAV: „No s tým relatívne konzervatívnym postojom slovenskej spoločnosti sa každopádne bude musieť niečo stať a budeme si musieť uvedomiť to, že bez migrantov to ďalej nepôjde."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis vysielania)

(MI)

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač