V Trenčíne otvorili technologické centrum

17. 04. 2014

(9. 4. 2014; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19.00; por. 22/27; KUSÁ Dominika)

Moderátor: „Najväčšie automobilové technologické centrum je v Trenčíne. Otvorila ho spoločnosť Johnson Controls. V nových priestoroch pracuje 480 ľudí. Tamojší priemyselný park viditeľne ožíva."

Dominika KUSÁ, redaktorka: „Automobilové technologické centrum otvorili v trenčianskom priemyselnom parku v prázdnych priestoroch taiwanskej spoločnosti Au Optronics. Testovať tu budú napríklad sedadlá či iné komponenty ešte predtým ako sa nainštalujú do áut. Skúmanie je zamerané na životnosť a bezpečnosť výrobkov. Produkty testujú v špeciálnych laboratóriách, napríklad v prašnej, teplotnej či soľnej komore."

Ivan KEBÍSEK, hlavný inžinier Johnson Controls: „Slaná komora simuluje prostredie alebo klímu, ktorá sa nachádza v tých nejakých morských, prímorských oblastiach, kde tieto cykly sú samozrejme trošičku intenzívnejšie a kombinujú sa tzn. vysoká teplota, nízka teplota, vysoká vlhkosť, nízka vlhkosť."

D. KUSÁ: „Zaujímavé sú aj únavové testy sedadiel. Jeden cyklus sklápaní má 10 tisíc opakovaní. Až potom sa určí kvalita sedadla. Za mesiac tu vykonajú aj 6 tisíc rôznych testovaní pre automobilový priemysel. Priestory, v ktorých sa vykonáva testovanie sú klimatizované, musí sa v nich udržiavať štandardná teplota. Nové technológie tu testuje 60 ľudí. Výbuch sa pravidelne ozýva pri skúmaní airbagov. Na figuríne sa skúša ich funkčnosť a bezpečnosť."

I. KEBÍSEK: „Tu sa overuje, či ten daný airbag vystrelil v danom čase, ktorý je špecifikovaný, či sa vyfúkol do plného objemu."

D. KUSÁ: „Trenčiansky priemyselný park výrazne ožíva. Výrobnú halu tu aktuálne buduje japonská spoločnosť Akebono, ktorá zamestná desiatky ľudí a nielen ona."

Richard RYBNÍČEK, primátor Trenčína: „Je tu postavený nový závod tlačiarenský a pripravujú výstavbu ďalšie dve firmy."

D. KUSÁ: „Na nové pracovné miesta chcú pripraviť v Trenčianskom kraji už stredoškolákov, župa preto bude viac podporovať odborné vzdelávanie a previazanie praxe so vzdelávaním. Z Trenčína Dominika KUSÁ, RTVS."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis vysielania)

(MB)

Kľúčové slová:
strojárstvo

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač