Veda v CENTRE: Metódy NMR ako ich nepoznáme – výskum materiálov

14. 04. 2014

Pozývame Vás do vedeckej kaviarne, ktorú v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave pravidelne raz do mesiaca pod názvom Veda v CENTRE, organizuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) pri CVTI SR.

Vo štvrtok 24. apríla 2014 o 17.00 hod. bude hosťom vedeckej kaviarne slovenský vedec, elektronik prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc., vedúci Oddelenia zobrazovacích metód v Ústave merania SAV v Bratislave. 

prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc.  Ústav merania SAV v BratislaveOblasťou jeho dlhoročného vedeckého výskumu je magnetická rezonancia, fyzikálny jav, ktorý patrí medzi najzložitejšie v oblasti vedy. Prof. Frollo sa už viac ako 30 rokov zaoberá výskumom zobrazovacích metód – tomografiou na báze magnetickej rezonancie. V posledných rokoch sa orientuje na výskum organických a syntetických materiálov. Témou vedeckej kaviarne bude prezentácia originálnych metód zobrazovania rôznych vybraných objektov, napríklad tenká olejová vrstva, vodič, ktorým preteká jednosmerný elektrický prúd, disketa záznamového média, kovové mince, bankovky, polymérové vlákna a textílie ošetrené magnetickými nanočasticami určené pre chirurgiu či chirurgické implantáty.

Metódy NMR ako ich nepoznáme – výskum materiálov,  to je názov aprílovej vedeckej kaviarne, v ktorej nás prof. Frollo oboznámi so základnými princípmi magnetickej rezonancie a priblíži nám aj jej históriu. Objavom v tejto oblasti bolo udelených už 6 Nobelových cien. Magnetickú rezonanciu poznáme ako významný nástroj v medicíne a tiež ako nástroj výskumu v oblasti spektroskopie. Zobrazovanie vnútornej štruktúry materiálov z hľadiska magnetických vlastností, posúva latku poznania do oblastí, ktoré boli doteraz skryté.

Návštevníci vedeckej kaviarne budú mať možnosť vidieť vnútornú štruktúru drevín a  botanických vzoriek. Ukážeme si aj funkčné zobrazenie mozgu, magnetické kvapaliny na báze nanočastíc a texty napísané nanočasticami. Uvidíme výsledky cielenej terapie pomocou nanokvapalín, Brownov pohyb molekúl, zobrazovanie kostí pri osteoporóze či zobrazenie difúzie vody v stavebných prvkoch.

Veda v centre plagát

V neformálnej a priateľskej atmosfére pri káve sa môžete do diskusie zapojiť aj vy. Vedecká kaviareň Veda v CENTRE sa koná v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A, na Patrónke. Vstup na podujatie je pre verejnosť voľný. 

(zh, mb)

Foto: Ing. Alena Oravcová

Kľúčové slová:
materiálové inžinierstvo, meracia technika

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač