Vedecká cukráreň: Je na internete všetko?

28. 04. 2014

Ukážka grafu sociálnej sieteV májovej Bratislavskej vedeckej cukrárni sa jej návštevníci dozvedia všeličo o tom, ako fungujú strojčeky, ktoré zabezpečujú , aby zvedavci mohli nájsť na internete čo potrebujú alebo aj zistiť, čo by vlastne mohli potrebovať a mohlo byť pre nich užitočné. Na internete a špeciálne na webe dnes máme zhromaždené a uchované na serveroch rozmiestnených po celom svete neuveriteľné množstvo informácií najrôznejšej povahy a aj kvality. Dostupných dát je toľko a ich množstvo rastie tak rýchlo, že sme sa stali úplne závislí od výpočtových strojov, ktoré tieto informácie sprístupňujú. To, že efektívne sprístupnenie informácií je dnes kľúčom k úspechu v mnohých oblastiach života, prináša spoločnosti aj jednotlivcom úžitok a zisk, netreba veľa hovoriť. Aj informácie pre školské zadania väčšinou pochádzajú práve z internetu.


Prednáška bude o tom, ako vyhľadávanie na webe fungovalo pred 15. rokmi, keď vznikli prvé vyhľadávače a ako funguje dnes. Na základe toho môže sa  diskutovať aj tom, kam sa pravdepodobne dostane  zajtra. Pre efektívne nájdenie informácií je dôležité poznať v strojovo  čitateľnej forme význam uchovaných dát – sémantiku. Práve získanie sémantiky je jedným kľúčových momentov vo vylepšovaní vyhľadávania. Budeme diskutovať ako sa dá sémantika získať automaticky strojčekmi, ale aj ako sémantiku dopĺňajú ľudia, napríklad aj tak, že sa na internete hrajú hry a pri tom dodávajú informácie, ktoré neskôr pomôžu pri vyhľadávaní.

Podujatie sa uskutoční 27. mája 2014 o 9.00 hod. v budove Centra vedecko-technických informácií SR v Bratislave.
Koho sme pozvali do vedeckej cukrárne dňa 27. mája 2014?

profesorka  Ing. Mária Bieliková, PhD.

profesorka  Ing. Mária Bieliková, PhD.

študovala na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave odbor Elektronické počítače. Už viac ako 15 rokov sa venuje výskumu internetu a jeho služby World Wide Web. Vedie výskumnú skupinu PeWe (Personalized Web). Medzi najdôležitejšie výsledky Márie Bielikovej a jej tímu patria nové metódy pre riešenie vybraných problémov odporúčania informácií v rôznych doménach, personalizácie vyhľadávania a prehliadania informácií aj s využitím sociálnych aspektov a tiež návrhu interaktívnych rozhraní pre prácu s informáciami. Patria sem aj nové prístupy pre modelovanie záujmov človeka pri získavaní informácií na internete na základe jeho aktivity. Mária Bieliková je autorkou viac ako stovky štúdií. Je členkou viacerých medzinárodných profesijných organizácií združujúcich informatikov. Aktívne pôsobila viacero rokov vo výkonnom výbore Slovenskej informatickej spoločnosti. Za výsledky svojej vedeckej práce bola viackrát ocenená, napríklad v roku 2010 dostala Cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za mimoriadne medzinárodne uznané výsledky vo výskume programových a informačných systémov pre personalizovaný sociálny web a zapájanie mladých talentovaných informatikov do výskumu.

 

Organizátori akcie:

Mgr. Andrea Putalová
 Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti 
CVTI SR
Tel.: +421 2/69 253 128
Fax: +421 2/69 253 182
E-mail: ncpvat@cvtisr.sk

Mladí vedci Slovenska, o. z. 
Tel./Fax: 02/6428 7948
Mobil: 0907/314 352
E-mail: koordinator@eucontest

Téma vedeckej debaty: Je na internete všetko? Od vyhľadávania pomocou kľúčových slov ku kolaboratívnemu dopytovaniu a odpovedaniu na otázky

Dátum a čas konania: 27. mája 2014 o 9.00 hod. Cieľová skupina: študenti stredných škôl Kapacita podujatia: 120 účastníkov Miesto konania: Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava

 

Zdroj: Pozvánka

Spracovala a publikovala Mgr. Mária Izakovičová

Kľúčové slová:
počítačové a informatické vedy

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač