Vedecká cukráreň: Významné íly a ílové minerály

01. 04. 2014

vedecká cukráreň apríl- štruktúra montmorillonitu V aprílovej vedeckej cukrárni sa jej návštevníci dozvedia všeličo o íloch, najmä o bentonite. Bentonit tvorí zvyčajne zmes ílových a iných minerálov. Prevládajúcim medzi nimi je montmorillonit zo skupiny smektitov, s obsahom často viac ako 50 %. Jeho typickou vlastnosťou je, že pri styku s vodou až niekoľkonásobne zväčšuje svoj objem, teda napučiava. To je vlastnosť minerálu aj bentonitu.

Bentonit je hornina s mnohými a rôznorodými použitiami. V pôvodnom stave alebo po úpravách je možné ho použiť napríklad pri odlievaní kovov, ale aj v kozmetike, v environmentálnych aplikáciách pri izolácii skládok komunálneho odpadu, ale aj úložísk rádioaktívneho odpadu, v potravinárstve pri čistení kvapalín, ako sú oleje a vína alebo vo farmácii. V súčasnosti rastie najmä spotreba materiálov slúžiacich ako podstieľky pre domáce zvieratká chované v bytoch miest. Prednáška bude o tejto zaujímavej hornine, o jej hlavnom mineráli, o jej výskyte, vlastnostiach, a taktiež o tom, kde ju môžeme nájsť v našom každodennom živote. Časť prednášky môže byť aj o skúsenostiach a problémoch s vedením The Clay Minerals Society z Bratislavy.

Podujatie sa uskutoční 15. apríla 2014 o 9.00 hod. v budove Centra vedecko-technických informácií SR v Bratislave.   

RNDr. Peter Komadel, DrSc.,

 RNDr. Peter Komadel, DrSc.,

vyštudoval Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave. Je predsedom vedeckej rady a zároveň vedúcim Oddelenia hydrosilikátov v Ústave anorganickej chémie SAV. Venuje sa výskumu ílov a ílových minerálov. Medzi jeho najdôležitejšie výsledky patria rozsah modifikácie záporného náboja ílových minerálov redukciou štruktúrneho Fe(III) alebo fixáciou Li+, a mechanizmus rozpúšťania ílových minerálov v kyselinách. Patrí k najlepším svetovým vedcom v svojom odbore.
Peter Komadel je autorom vyše stovky odborných štúdií a príspevkov. Je členom Medzinárodnej asociácie pre výskum ílov (AIPEA) a Slovenskej ílovej spoločnosti. V rokoch 2012 a 2013 pôsobil pätnásť mesiacov ako prezident najvýznamnejšej medzinárodnej ílovej spoločnosti, The Clay Minerals Society, so sídlom v USA. V súčasnosti je tiež členom Učenej spoločnosti SAV.
Za výsledky vedeckej práce boli P. Komadelovi udelené viaceré významné ocenenia, ako napríklad Marion L. and Christie C. Jackson Mid-Career Award 2003, alebo Čestná plaketa SAV D. Štúra za zásluhy v prírodných vedách.


 

Organizátori akcie:

Mgr. Andrea Putalová 
Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti , CVTI SR
Tel.: +421 2/69 253 128
Fax: +421 2/69 253 182
E-mail: ncpvat@cvtisr.sk

Mladí vedci Slovenska, o. z. 
Tel./Fax: 02/6428 7948
Mobil: 0907/314 352
E-mail: koordinator@eucontest

Téma vedeckej debaty: Významné íly a ílové minerály. Bentonit a montmormorillonit, ich výskyt, vlastnosti, úpravy a použitie

Dátum a čas konania: 15. apríla 2014 o 9.00 hod.

Cieľová skupina: študenti stredných škôl

Kapacita podujatia: 120 účastníkov

Miesto konania: Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava

Zdroj: Pozvánka

Spracovala a publikovala Mgr. Mária Izakovičová

Kľúčové slová:
materiálové inžinierstvo

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač