Vyhlásenie k Medzinárodnému dňu športu

06. 04. 2014

BRATISLAVA 6. apríla 2014


Dnes si pripomíname Medzinárodný deň športu, vyhlásený rezolúciou Valného zhromaždenia Organizácie spojených národov. Je nesporne dôležité, tak v medzinárodných, ako aj v národných a regionálnych podmienkach presadzovať myšlienky športu a ich kvalitného naplnenia v konkrétnych skutkoch rozvíjania detského, mládežníckeho i seniorského športu aktivitami rôznych zväzov, združení a komunitných spoločenstiev.

Ako rezortný minister školstva a športu podporujem všetky aktivity na školách i mimo škôl, ktoré vytvárajú podmienky pre súťaživosť, rozvoj zdravia, fyzickej i duchovnej sily, pevnej vôle, vnútornej sily prekonávať prekážky a športového džentlmenstva. Prostredníctvom športu v duchu fair-play, svojimi príkladmi môžeme odmietať nenávisť, intoleranciu, posilňovať myšlienky mieru, priateľstva a porozumenia medzi rodinami, generáciami, národmi a štátmi. Preto je dôležité podporovať a oceňovať formálne i neformálne podujatia, venovať výraznejšiu podporu mládeži prostredníctvom samospráv, klubov a telovýchovných jednôt, mimovládnych organizácií, športových zväzov a štátu. Finančne, organizačne a morálne.

Práve preto ministerstvo pri rozpise dotácií osobitne žiada vyčleniť zdroje na mládežnícky šport, organizované medzinárodné podujatia detí, mládeže, školského a akademického športu. Preto ministerstvo prostredníctvom svojej organizácie Národného športového centra vybralo mladé talenty z celého Slovenska a pod vedením skúsených športovcov, trénerov, ambasádorov práve im venuje náležitú pozornosť. Preto ministerstvo v rámci používania zdrojov na riešenie havarijných stavov regionálneho školstva venuje dôležitú pozornosť revitalizácii školských telocviční.

V tento deň je potrebné si nielen pripomínať význam športu pre zdravý rozvoj osobnosti a spoločnosti, ale pre budúcnosť pamätať vyčleňovať viac verejných finančných zdrojov, najmä do mládežníckeho športu, osobitne za výrazného prispenia zdrojov z lotérií a hazardných hier.
Dušan Čaplovič minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Zdroj: MŠVVaŠ SR

(AO)

Tlač