Agentúre na podporu výskumu a vývoja chýbajú peniaze aj na zazmluvnené projekty z minulosti

28. 05. 2014

(26. 05. 2014; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 12.00; por. 12/18; Katarína Ottová/Anna Šipošová)

Anna Šipošová, moderátorka: „Agentúre na podporu výskumu a vývoja chýbajú peniaze aj na zazmluvnené projekty z minulosti. Ministerstvo pripravuje nový systém podpory vedy a výskumu, v ktorom by sa mali viac využívať súkromné zdroje."

Katarína Ottová, redaktorka: „Štát môže podporovať výskum cez štátne programy alebo cez Agentúru na podporu výskumu a vývoja. Štátne programy sú zastavené už niekoľko rokov, a tak sa výskumná sféra spolieha na agentúru. O súčasnej situácii hovorí riaditeľka kancelárie agentúry Bibiána Remiarová."

Bibiána Remiarová, riaditeľka kancelárie Agentúry na podporu výskumu a vývoja: „Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súčasnom období vykazuje rozpočtový deficit, ktorý nepokrýva právne vymáhateľné záväzky pre projekty zazmluvnené v období rokov 2010 až 2013."

Katarína Ottová: „Je to samozrejme problém aj pre vysoké školy, hovorí predseda Rady vysokých škôl Viktor Smieško."

Viktor Smieško, predseda Rady vysokých škôl: „Už v roku 2013 neboli peniaze na nové projekty a 2014 to pokračuje."

Katarína Ottová: „Dobiehajú teda projekty z predchádzajúcich rokov a Viktor Smieško hovorí, že agentúre chýba viac ako 3 milióny EUR. Ak ich nedostane, hrozí, že buď bude treba riešenie projektov predĺžiť alebo budú musieť výskumné tímy prepracovať projekty a zmeniť ciele podľa toho, na čo majú peniaze."

Viktor Smieško: „Slovensko vo financovaní vedy zo štátneho rozpočtu v rámci Európskej únie aj v rámci krajín OECD sa pohybuje na chvoste, dokonca v rámci Európskej únie je úplne medzi poslednými krajinami. Pri znížení rozpočtu, ktorý sme toho roku zaznamenali na výskum a vývoj, sa naša pozícia v rámci týchto krajín ešte zhorší."

Katarína Ottová: „Koľko peňazí agentúra dostane, zatiaľ nie je zrejme. Renáta Vitková z tlačového odboru ministerstva školstva."

Renáta Vitková, tlačový odbor Ministerstva školstva SR: „V spolupráci s ministerstvom financií máme snahu túto záležitosť riešiť a zabezpečiť zdroje na dofinancovanie bežiacich projektov Agentúry na podporu výskumu a vývoja v tomto roku."

Katarína Ottová: „Ministerstvo pripravuje nový systém podpory vedy a výskumu, v ktorom by sa mali viac využívať súkromné zdroje."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)
(MI)

Kľúčové slová:
projekty

Tlač