Budúcnosť automobiliek

16. 05. 2014

(13.05.2014; Televízna stanica Markíza; Televízne noviny; 19:00; por. 4/29; Zuzana Glabazňová / Zlatica Puškárová, Jaroslav Zápala)

Zlatica Puškárová, moderátorka: "Slovensko je síce malá krajina, ale vo svete sme obhájili prvenstvo novým rekordom - na tisíc obyvateľov sa u nás vyrobí až stoosemdesiatdva kusov automobilov."

Jaroslav Zápala, moderátor: "V automobilovom priemysle pracuje vyše šesťdesiattisíc ľudí. Jeho podiel na tržbách z celkovej priemyselnej výroby je štyridsaťtri percent."

Zlatica Puškárová: "Hrozí ale, že o pár rokov bude chýbať kvalifikovaná pracovná sila."

Zuzana Glabazňová, redaktorka: "Mať kvalifikovanú pracovnú silu je podľa prezidenta Zväzu automobilového priemyslu top prioritou."

Jaroslav Holeček, prezident Zväzu automobilového priemyslu: "Potom máme viac ako tridsaťtisíc kvalifikovaných pracovníkov so stredoškolským vzdelaním a zo škôl dostávame každý rok iba päťtisíc."

Zuzana Glabazňová: "Preto je vraj nevyhnutná reforma školského systému. Mal by byť viac napojený na potreby zamestnávateľov. Priemysel už dávno nie je čierne remeslo a ľudia, ktorí v ňom pracujú, sa nemajú za čo hanbiť. Zástupcovia firiem apelujú hlavne na rodičov."

Štefan Rosina, predseda predstavenstva Matador, a.s., Púchov: "Nástupný plat u čašníka a u človeka, ktorý ide do služieb, sa pohybuje okolo štyristopäťdesiat eur. Nástupný plat v priemysle je tisíc eur. Ak toto nie je argument pre niekoho, tak ja potom tomu už nerozumiem."

Zuzana Glabazňová: "Slovensku by vraj výrazne pomohlo zriadenie centra pre vedu a výskum. Vyriešil by sa tak problém, ktorý je akousi brzdou v ďalšom rozvoji automobilového priemyslu u nás."

Jaroslav Holeček: "My potrebujeme naozaj ten most medzi tým priemyslom a tými kapacitami, ktoré na Slovensku sú."

Zuzana Glabazňová: "Nové centrum vedy a výskumu na Slovensku bude najneskôr do troch rokov. Uvažuje sa nad Žilinou, Košicami, prípadne Trnavou. No a otázka, ktorá dnes rezonuje nielen vo svete, ale aj u nás. Rusko je jedným z troch najväčších trhov, kam Slovensko vyváža autá, a tiež súčiastky. Európska únia sa vyhráža Rusku sankciami. Bude to mať vplyv aj na náš export? Len Kia do Ruska ročne vyvezie takmer pätinu svojej produkcie."

Jozef Bačé, hovorca Kia Motors Slovakia, s.r.o.: "Vývoj situácie na Ukrajine priebežne monitorujeme. V súčasnosti je však predčasné a veľmi ťažké sa vyjadrovať k akýmkoľvek prípadným sankciám."

Jaroslav Holeček: "Určite by to malo veľké dopady nielen na automobilový priemysel, ale celkovo na priemysel."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)
(AO)

Kľúčové slová:
strojárstvo

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač