Českých ochrancov zvierat pobúril výskum slovenských vedcov na potkanoch

12. 05. 2014

(7. 5. 2014; Televízna stanica JOJ; Veľké Noviny; 19:00; por. 20/22; Anton Adamčík, Adriana Kmotríková)

Adriana Kmotríková, moderátorka: „Okolo slovenských vedcov sa málokedy objavujú nejaké škandály. Portál topky.sk si ale jeden všimol. Českých ochrancov zvierat totiž pobúril výskum na potkanoch. Slovenskí vedci ich mali týrať sladkou kolou. Po stopách tejto kolovej kauzy sa vydal aj Anton Adamčík."

Anton Adamčík, redaktor: „To, že pokusné potkany museli v priebehu polroka piť výlučne len kolové nápoje, pobúrilo českú slobodu zvierat."

Mgr. Barbora Bartušková-Večlová, Sloboda zvierat ČR (telefonát, preklad z češtiny): „Tie zvieratá boli nútené po dobu šiestich mesiacov piť iba kolu."

Anton Adamčík: „Podľa ich tvrdení tento nezmyselný výskum priniesol iba jediný záver, že pitie koly u potkanov nemá žiadny vplyv na ich pohlavné orgány."

Mgr. Barbora Bartušková-Večlová: „Je to jeden z tých príkladov, kde nie je úplne jasný nejaký prínos."

Anton Adamčík: „Európska koalícia za ukončenie pokusov na zvieratách urobila prieskum článkov publikovaných vo vedeckých časopisoch a zostavila zoznam zbytočných pokusov, do ktorého zaradila aj spomínaný výskum s kolou."

Mgr. Barbora Bartušková-Večlová: „Priniesol teda zbytočné utrpenie zvieratám."

Anton Adamčík: „Slovenskí vedci nám potvrdili, že výskum, pri ktorom potkany napájali iba kolou, urobili, ale pred desiatimi rokmi a otázka, či má kola vplyv na pohlavné orgány, bola len jednou z mnohých."

doc. MUDr. RNDr. Peter Celec, PhD., Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK: „Ten výskum, ktorý bol teda ako medializovaný, bol len vedľajší produkt tohto výskumu."

Anton Adamčík: „A ten vyplynul z údajov z výskumu, ktorý urobili pred desiatimi rokmi a bol zameraný široko."

doc. MUDr. RNDr. Peter Celec, PhD.: „Naopak, my sa snažíme z každého experimentu, ktorý urobíme na tých zvieratách, maximálne využiť všetky vzorky, ktoré máme, analyzovať rôzne parametre."

Anton Adamčík: „Preto, aby znížili počet pokusov a pokusných zvierat. V tomto prípade malo ísť hlavne o výskum vplyvu koly na obezitu. Priebežné výsledky výskumu nepotvrdili predpoklad, že kolové nápoje spôsobujú cukrovku."

doc. MUDr. RNDr. Peter Celec, PhD.: „Kola zlepšuje inzulínovú senzitivitu. Zatiaľ nevieme, že ako, ani prečo. Podľa všetkého kofeín, ktorý je v tej Coca Cole, spôsobí, že tá energia z cukru sa nepremení napríklad na tuk alebo na teplo."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)
(MB)

Kľúčové slová:
základné lekárske vedy a farmaceutické vedy

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Tlač