Čo s vírusom pravých kiahní

20. 05. 2014

(19. 5. 2014; Televízna stanica Markíza; Televízne noviny; 19:00; por. 27/29; Henrieta Hajtová/Zlatica Puškárová, Patrik Švajda)

Zlatica Puškárová, moderátorka: „Zlikvidovať vírus pravých kiahní, alebo nie? Napriek tomu, že zo sveta toto smrteľné ochorenie vymizlo, jeho vírus majú uskladnený Rusi, aj Američania."

Patrik Švajda, moderátor: „A preto sa mnohí obávajú, že by ho mohli zneužiť ako biologickú zbraň."

Henrieta Hajtová, redaktorka: „Na úvod krátka osveta. Pravé kiahne, či inak čierne kiahne, začali ľudstvo kosiť pred desaťtisíc rokmi, konkrétne v severnej Afrike. Prenášali sa vzduchom a zomrelo na ne viac ako tridsať percent nakazených. A to trvalo až do osemnásteho storočia, kým sa neprišlo na účinnú vakcínu. Vírus potom začal prehrávať, až nakoniec Svetová zdravotnícka organizácia po veľkej očkovacej kampani v roku 1980 vyhlásila, že pravé kiahne vymizli. No nie ich nositeľ. Posledné vzorky v laboratóriách chcú vedci zlikvidovať až teraz. No nesúhlasia s nimi ani ľudia z ich vlastných radov."

Peter Celec, lekár a vedec: „Bude to len komplikácia z hľadiska toho, aby vedci mohli normálne pracovať s ním a zisťovať nové veci, ktoré jednoznačne z toho výskumu vyplynuli už v minulosti a vyplynú aj v budúcnosti."

Gustáv Russ, Virologický ústav, SAV: „Vy si musíte uvedomiť, že to boli sedemdesiate roky, keď ten vírus zmizol. A v tej dobe metódy, ktoré používa virológia, to sú zastaralé, to je pravek."

Henrieta Hajtová: „Vedci sa domnievajú, že výsledkom nového výskumu budú lepšie vakcinácie, lieky, aj diagnostické postupy. Tí, čo obhajujú zneškodnenie vírusu, majú ale tiež vážne argumenty. Hrozí vraj jeho použitie ako biologickej zbrane."

Peter Celec: „Ale my, odborníci, sme samozrejme pod nejakým tlakom verejnej mienky. No a verejná mienka momentálne sa bojí teda bioterorizmu, a špeciálne v Rusku."

Gustáv Russ: „Predpokladá sa, že existuje minimálne sedem ďalších krajín, kde tie vírusy sú."

Peter Celec: „Vzhľadom na to, aký je arzenál atómových bômb a ďalších zbraní, tak toto je úplne že nepodstatné oproti tomu."

Henrieta Hajtová: „To, že sa vírus pravých kiahní zneškodní, ešte neznamená, že sa nemôže opäť objaviť. Odborníci ho totiž vedia vytvoriť v laboratóriách, stačí im iba poznať jeho presné zloženie."

Peter Celec: „To je, ako keby ste chceli spáliť nejakú knihu, ale pritom máte súbor pdf niekde v počítači. No tak si ju vytlačíte nanovo."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(MI)

Kľúčové slová:
základné lekárske vedy a farmaceutické vedy

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Tlač