Dni architektúry 2014

14. 05. 2014

Architektonické dielo počas svojej existencie prechádza rôznymi štádiami vývoja a premien. Dozrieva v čase, a podľa prístupu vlastníka k údržbe dospieva buď k svojmu zániku alebo k obnove, často i k novému využitiu. A práve Dni architektúry 2014 sú venované téme súvisiacej s obnovou historických objektov.


Spoločným znakom vybraných diel je nielen ich nedávna komplexná obnova. Všetky budovy, hoci rôznym spôsobom, poznačilo obdobie socializmu (1948 – 1989). Či už boli objekty odňaté súkromným vlastníkom, alebo ich ohrozil nezáujem, neodbornosť či nesolventnosť zo strany správcu alebo vlastníka – prevažne štátnych inštitúcií. Súčasná doba prináša nové možnosti, ktoré vyplývajú zo záujmu nových súkromných vlastníkov, z potreby aktuálneho využitia, z relatívne neobmedzeného trhu s novými materiálmi a technológiami, i z otvorenosti k nekonvenčným autorským prístupom. To všetko však zároveň so sebou prináša riziká straty autenticity diel, ich pôvodného charakteru a svojvoľného narábania s nimi.


Výber sme sa snažili koncipovať tak, aby obsahoval stavby rôznej typológie – od individuálneho bývania (rodinný dom staviteľa Ružičku), cez tradičnú koncertnú budovu Reduty, až po príklad z oblasti moderného bratislavského industriálu (Vodná veža, areál Istrochem). Vybrané diela demonštrujú celú škálu rozličných tvorivých prístupov, od sebavedomých autorských vstupov, až po hlboký rešpekt k pôvodnému dielu.


Dni architektúry sa oficiálne otvoria vo štvrtok 15. mája 2014 o 17.00 hod. formou vernisáže výstavy.


Monitoring moderny spojenej s panelovou diskusiou vo výstavnom priestore ÚSTARCH SAV, Dúbravská cesta 9 v Bratislave. Výstava bude kriticky reflektovať súčasnú prax v starostlivosti o dedičstvo modernej architektúry na Slovensku. Osem príkladov špičkových diel Slovenského modernizmu bude reprezentovať súčasnú dobrú prax, ale aj omyly a straty pri ochrane a obnove nášho dedičstva. Koncept výstavy vychádza zo spoločných výskumných projektov Oddelenia architektúry ÚSTARCH SAV, Pamiatkového úradu SR a Katedry reštaurovania VŠVU v Bratislave. Prinesie unikátne obrazové dokumenty, ale aj skutočné autentické „čriepky“ diel ako Behrensova Neologická synagóga, či Dedečkova Slovenská národná galéria.


Panelová diskusia v rámci otvorenia výstavy bude platformou, na ktorej pozvaní architekti a výskumníci zaoberajúci sa obnovou modernej architektúry predstavia čo to je ako vzniká ona dobrá prax.


Moderátorka: Henrieta Moravčíková Hostia: Martin Jančok, Denis Haberland, Martin Kusý a Pavol Paňák, Peter Szalay
Trvanie výstavy: 16. máj – 30. jún 2014 Miesto: výstavný priestor oA, ÚSTARCH SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava Koncept a koordinácia: Henrieta Moravčíková, Katarína Andrášiová, Katarína Haberlandová, Laura Pastoreková,Peter Szalay, Mária Topolčanská

Kontakt:
Katarína Andrášiová 0259309296 (usarandi@savba.sk),
Katarína Haberlandová 0259309218 (katarina.haberlandova@savba.sk)

www.register.ustarch.sav.sk

Podrobnejšie informácie

Program

(MI)

Kľúčové slová:
stavebné inžinierstvo

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač