EÚ považuje inovácie vo využívaní oceánov za zdroj udržateľného rastu

14. 05. 2014

Dve tretiny našej planéty pokrývajú oceány a moria. Keď sa nám podarí obhospodarovať ich udržateľným spôsobom, môžu nám poskytovať zdroje potravín, liekov a energie, a pritom zachovávať ekosystémy pre budúce generácie. Aby sa však táto vízia stala skutočnosťou, musíme sa o našich moriach a oceánoch dozvedieť viac. Európska komisia (EK) preto predstavila akčný plán pre inovácie v oblasti „modrej ekonomiky“, ktoré majú pomôcť udržateľným spôsobom využívať bohatstvo oceánov a podporiť rast a zamestnanosť v Európe.


EK poukazuje na viaceré prekážky, ktoré treba prekonať: naše poznatky o mori sú stále obmedzené, námorný výskum medzi členskými štátmi nie je prepojený, budúca európska pracovná sila však bude potrebovať viac inžinierov a vedcov, ktorí budú schopní uplatniť nové technológie v morskom prostredí.


V akčnom pláne, ktorý EK predložila, sa navrhuje:

1. Vypracovať digitálnu mapu celého morského dna európskych vôd do roku 2020.
2. Vytvoriť online informačnú platformu pre projekty morského výskumu v rámci programu Horizont 2020, ako aj morského výskumu na vnútroštátnej úrovni, ktorá má začať fungovať pred koncom roku 2015 a v ktorej sa budú spoločne vymieňať výsledky z ukončených projektov.
3. Založiť fórum pre vedu a podnikanie v modrej ekonomike, ktoré bude zahŕňať súkromný sektor, vedcov a mimovládne organizácie pomáhajúce formovať modrú ekonomiku budúcnosti a podporujúce výmenu nápadov a výsledkov. Prvé stretnutie sa bude konať v roku 2015 pri príležitosti Európskeho námorného dňa v gréckom Pireu.
4. Podporovať aktérov z oblasti výskumu, podnikania a vzdelávania, aby do roku 2016 zmapovali naše potreby a kvalifikáciu budúcich pracovníkov v námornom sektore.
5. Preskúmať možnosti hlavných aktérov z oblasti výskumu, podnikania a vzdelávania podieľať sa na vytvorení znalostného a inovačného spoločenstva (ZIS) pre modrú ekonomiku po roku 2020. Znalostné a inovačné spoločnosti, ktoré sú súčasťou Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT), môžu podnietiť inovácie viacerými spôsobmi, napríklad prostredníctvom programov odbornej prípravy a vzdelávania, ktorými sa posilní prepojenie medzi výskumom a trhom a vytvoria inovačné projekty a podnikateľské inkubátory.


Viac Tlačová správa – EÚ považuje inovácie vo využívaní oceánov za zdroj udržateľného rastu

Zdroj:

Tlačová správa – EÚ považuje inovácie vo využívaní oceánov za zdroj udržateľného rastu

(MI)

Kľúčové slová:
vedy o Zemi a enviromentálne vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač