Fabriky potrebujú technikov

16. 05. 2014

(14. 5. 2014; Televízna stanica TA 3; Správy; 15:00; por. 1/1; Pavol Kirinovič, Zuzana Straková Wenzlová)

Zuzana Straková Wenzlová, moderátorka TA3: „Ak sa u nás nezmení systém školstva, vzdelávania a myslenia mladých ľudí, už o pár rokov môžeme mať poriadny problém. Už teraz totiž firmám na Slovensku chýba obrovské množstvo strojárov, či vyštudovaných technikov. Najväčší problém nájsť kvalifikovaných ľudí je u nás paradoxne v automobilovom priemysle."

Pavol Kirinovič, reportér TA3: „Vysoké školy každoročne vypustia tisícky absolventov sociálnej práce, politológie či práva. Ich uplatnenie na pracovnom trhu je ale mizivé. Presne opačná situácia je pri absolventoch technického zamerania. Do školy ich chodí málo, no zamestnávatelia sa o nich bijú."

Štefan Chudoba, štátny tajomník ministerstva školstva: „Na technikách máme a prírodných vedách zhruba 55 tisíc študentov, to je 10 tisíc cirka ročne absolventov, potrebovali by sme dvojnásobok."

Pavol Kirinovič: „O tom, že absolventov s technickým zameraním je málo, počúvame už dlho. Aj napriek tomu sa ale napríklad naše automobilky pomaly ale isto musia začať obracať za ľuďmi do zahraničia."

Jozef Uhrík, Zväz automobilového priemyslu: „Automobilový priemysel netvoria len tri veľké automobilky, ale j to niekoľko sto subdodávateľov, je to viac ako 600 evidovaných subdodávateľov a tí potrebujú skutočne nakŕmenie týmito kvalifikovanými pracovníkmi."

Robert Redhammer, rektor Slovenskej technickej univerzity: „To nie je vecou škôl, len škôl. Prečo sa školy stále vystavujú kritike, že produkujú málo ľudí, ktorí sú pre trh práce? Veď predsa trh práce musí indikovať, ktorých ľudí, aké profesie bude potrebovať."

Pavol Kirinovič: „Čo je však na vine tomu, že mladí nemajú záujem študovať techniku? Odborníci pomenovali niekoľko príčin. Manuálne už nechce pracovať takmer nikto, dôvodom je obava z nízkeho zárobku a veľkej časti vysokoškolákov nejde o vzdelanie, ale o titul. Tieto problémy rieši aj Európska únia, no ide to len veľmi pomaly."

Maroš Šefčovič (Smer SD), podpredseda EK, kandidát na poslanca EP: „Program pre vedu a výskum, ktorý sa nazýva Horizont 2020, je najväčší, je tam 80 miliárd eur pre vedeckú komunitu. Akurát sa musíme na Slovensku naučiť ako sa v tejto konkurencii presadiť, ako z týchto programov čerpať."

Pavol Kirinovič: „Riešením je podľa odborníkov takzvaný duálny systém, teda aby konkrétne firmy spolupracovali s konkrétnymi školami. Tak si fabriky môžu vychovať svoju budúcu pracovnú silu. Na rad by mala prísť aj reforma vzdelávacieho systému. Ministerstvo tvrdí, že najmä vysoké školy a univerzity treba osekať."

Štefan Chudoba: „Nie pri všetkých bude potlesk, ale je to nutné urobiť a nasmerovať zdroje tam, kde ich tá spoločnosť skutočne môže efektívne využiť."

Pavol Kirinovič: „O veľkej reforme vzdelávacieho systému, ktorú vraj bude tvoriť 5 veľkých zákonov, by sa malo začať hovoriť už tento rok. Pavol Kirinovič, TA3."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)
(MB)

Kľúčové slová:
strojárstvo

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač