Festival fyzikálnych filmov 2014

12. 05. 2014

Ako to vyzerá, keď mládež fascinovaná fyzikou chytí do ruky kameru? To Bratislava zažije 23. mája 2014. Druhý ročník Festivalu fyzikálnych filmov vám opäť ponúkne originálny pohľad na vedu očami mladých, ktorí neveria, že učenie sa musí byť nudné.

Organizátorom podujatia je P-MAT, n. o. v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a Filmovou a televíznou fakultou VŠMÚ. Od začiatku tohto projektu je kladený veľký dôraz na búranie zbytočných predsudkov o nezáživnej vede. Neveríte, že fyzika môže byť aj iná, ako tá v knižkách a laboratórnych učebniach? Rozhodne by ste sa teda mali prísť pozrieť na festival.

O rozmanitosť filmov, ktoré zobrazujú vedu tvorivo a zábavne rozhodne nebude núdza. Počas prvého ročníka Festivalu fyzikálnych filmov bolo do súťaže prihlásených takmer 100 diel. Ak ste to minulý rok nestihli, srdečne vás pozývame na májový druhý ročník, kde bude premietnutý výber tých najlepších súťažných príspevkov.

Festival fyzikálnych filmov je tvorivá súťaž tímov alebo jednotlivcov, žiakov základných a stredných škôl. Cieľom tohto projektu je zvýšiť záujem detí o fyziku a príbuzné vedné odbory a zatraktívniť nadobúdanie a prezentovanie fyzikálnych poznatkov pre žiakov. Ďalším cieľom je vytvorenie sady fyzikálnych videí, ktoré budú môcť využívať učitelia pri svojom vyučovaní, ale aj žiaci, ktorým bude takto fyzika prezentovaná ich rovesníkmi.

Pre koho je festival určený

Do súťaže sa môžu zapojiť jednotlivci, aj tvorivé kolektívy žiakov základných a stredných škôl. Kolektívy nie sú viazané na školu, môžu to byť členovia záujmových krúžkov, centier voľného času, alebo aj kamaráti z ulice, aby sa im dobre spolupracovalo a prezentovali nám ich jedinečný pohľad na fyziku.

Viac informácií nájdete na facebooku a na webovej stránke festivalu.

Zdroj:

Festival fyzikálnych filmov

(MI)

Kľúčové slová:
fyzikálne vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač