Jozef Maximilián Petzval – podmaniteľ svetla

12. 05. 2014

(6. 5. 2014; Rozhlasová stanica Regina; Publicistika; 08.20; por. 1/1; Katarína Kacerová)

Moderátor: „Na výstave v Centre vedy v Bratislave, ktorá je venovaná vynikajúcej osobnosti slovenskej vedy Jozefovi Maximiliánovi Petzvalovi, sa Katarína Kacerová porozprávala s Patríciou Stanovou."

Katarína Kacerová, redaktorka: „Nachádzame sa v priestoroch Centra vedy a techniky na výstave Jozef Maximilián Petzval – podmaniteľ svetla. Skôr, ako si povieme niečo o jeho vynálezoch, aj táto výstava nadväzuje na sériu výstav našich slovenských chýrnych svetobežníkov. Z čoho vychádzate pri organizovaní výstav, prípadne čo už bolo vystavované?"

Patrícia Stanová, Centrum vedecko-technických informácií SR: „V Národnom centre pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, ktoré je pri Centre vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, sme sa rozhodli, že je potrebné predstaviť Slovákom a hlavne mladej generácii, aké významné osobnosti boli v histórii slovenskej vedy a techniky a aký významní vynálezcovia, ktorí sú vo svete uznávaní a na Slovensku sa na nich zabúda. Začalo to predstavením diela Aurela Stodolu, pokračovali sme životom a dielom Jozefa Murgaša a posledná výstava bola zameraná na Samuela Mikovíniho a momentálne sa teda nachádzame na výstave o Jozefovi Petzvalovi."

Katarína Kacerová: „Myslím si, že úplne logicky to bolo v spolupráci s múzeom v Spišskej Belej."

Patrícia Stanová: „Petzval bol rodákom zo Spišskej Belej a v tomto meste sa nachádza aj jeho múzeum, takže logickou voľbou bolo osloviť na spoluprácu práve toto múzeum. S pánom Klímom, ktorý pre nás robil texty na túto výstavu, sme mohli vytvoriť túto zaujímavú aktivitu."

Katarína Kacerová: „Skôr ako prejdeme k jednotlivým exponátom, ktoré vyberieme, čo je takým cieľom výstavy?"

Patrícia Stanová:„Cieľom je predstaviť tohto velikána slovenskej vedy. Jeho šošovky, jeho vynálezy sa dodnes používajú a stali sa základom pre napríklad aj moderné fotoaparáty."

Katarína Kacerová: „Takže prejdime k jednotlivým exponátom. Život a dielo, je to v dátumoch a môžeme načrieť aj do takého súkromného života? Vždy ten človek je taký bližší, keď nehovoríme iba o tom, že aký to bol dejateľ, ale možno aj o tom, čo boli jeho rodičia. Myslím si, že on okrem toho, že bol optik, tak aj športoval, myslím si, že jeho rodina bola veľmi hudobne nadaná. Boli to rôzne oblasti."

Patrícia Stanová:„Jeho rodičia žili istý čas aj v Kežmarku, kde Petzval od šiestich rokov navštevoval národnú školu. V útlom veku sa zaujímal aj o hudbu, ktorej sa počas života venoval a zaujímavosťou je, že zostrojil aj nový hudobný nástroj a matematicky vysvetlil tóny. Následne Petzval študoval v Podolínci na Piaristickom gymnáziu a v Levoči na Vyššom katolíckom gymnáziu, následne na Kráľovskej akadémii v Košiciach a nejaké štúdium absolvoval aj v Pešti."

Katarína Kacerová: „Nemôžeme vymenovať všetko, čo vymyslel, čo vynašiel. Ale možno by sme mali spomenúť legendárny Petzvalov objektív."

Patrícia Stanová: „Dá sa povedať, že Petzvalov význam je hlavne v odhalení tajomstva fotografického svetla cez výpočty a vývin nového svetlejšieho objektívu, ktorý naštartoval začiatky fotografie. Petzval položil aj základy konštruovania šošovkových optických sústav. A síce fotografická optika postúpila oveľa ďalej, ale Petzvalove objektívy sa používajú naďalej v astronómii, v projekčných prístrojoch, meracej technike a ďalších odboroch."

Katarína Kacerová: „Tá astronómia tam bola veľmi zaujímavá, dokonca sa spomína aj Mesiac."

Patrícia Stanová: „V histórii toho legendárneho Petzvalovho objektívu je možno vyzdvihnúť túto časť, že tento objektív bol použitý v ďalekohľade v astronómii a použil sa pri prvých snímkach Mesiaca v roku 1865."

Katarína Kacerová: „No a pred nami je taký zaujímavý citát."

Patrícia Stanová: „Ide o jeho citát: Podmanil som si svetlo, mám ho v hrsti, lebo na svete je príliš veľa tmy."

Katarína Kacerová: „Nebol veľmi praktický a dá sa povedať, že ani veľmi nezarobil na svojich vynálezoch, pretože si ich nedal patentovať."

Patrícia Stanová: „Súkromný život Jozefa Petzvala bol pomerne zaujímavý. Oženil sa až vo veku 62 rokov a oženil sa so svojou omnoho rokov mladšou gazdinou. Ale toto údajne šťastné manželstvo dlho nevydržalo, pretože Petzvalova manželka tri roky po svadbe umrela."

Katarína Kacerová: „Petzval v roku 1840 rozlúštil tajomstvo fotografického svetla. Ako by sme to mali chápať?"

Patrícia Stanová: „Dá sa to vysvetliť tak, že vlastne on náročnými výpočtami vyvinul nový objektív 16 krát svetlejší, ktorý pomohol naštartovať začiatky fotografie. Expozičné časy sa pri použití jeho objektívov skrátili na niekoľko sekúnd, čím sa otvorila cesta nielen k snímaniu portrétov, ale zároveň aj k nevídanému rozmachu fotografovania ako odboru, ktorý v podstate trvá dodnes."

Moderátor: „A ja len dodám, že výstava Jozef Maximilián Petzval – podmaniteľ svetla, potrvá do 31. augusta."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)
(MB)

Kľúčové slová:
osobnosti vedy

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač