Maďarský deň v košickom Steel parku bol venovaný popularizácii vedy

09. 05. 2014

(6. 5. 2014; Televízna stanica STV 2; Hírek – Správy; 17.50; por. 3/5; György Szaszák, Zsóka Holop)

Zsóka Holop, moderátor: „Na počesť maďarského vedca Jánosa Neumanna sa v košickom Steel parku konal Maďarský deň. Na podujatie, ktorého cieľom bola popularizácia vedy, boli do interaktívnych hál pozvaní žiaci maďarských základných a stredných škôl."

György Szaszák, redaktor: „Na kreatívne haly Steel parku bolo zvedavých vyše tristo žiakov."

Angelika Hanesz: „Dnes prišli žiaci Gymnázia Sándora Máraiho a Strednej priemyselnej školy v Košiciach, ako aj žiaci z Buzice, Moldavy nad Bodvou a Turne nad Bodvou."

Pál Szabó, Výskumný ústav fyziky, Košice: „Prezentované pokusy predstavujú košickú vedu a vedecké odbory, ktorým sa venujú košické univerzity a laboratóriá akadémie vied."

György Szaszák: „Žiakov zaujal robot, ktorý rozoznal, či majú dobrú alebo zlú náladu. Pravda, zaujímavé bolo aj riadenie robotov hrajúcich futbal, s ktorým košickí vysokoškoláci vyhrali svetovú súťaž. Rudiho z moldavskej školy však zaujal magnetizmus v oleji."

Rudi: „Toto je tu najlepšie. Veľmi sa mi to zapáčilo, budem študovať v tejto oblasti."

György Szaszák: „Organizátori chcú košický Steel park predstaviť aj maďarským žiakom z Gemera a Medzibodrožia."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)
(MB)

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky, osobnosti vedy

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač