Mladí vedci medzi svetovou elitou

22. 05. 2014

(20.05.2014; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 14/24; Lucia Tomečková / Janette Štefánková)

Janette Štefánková, moderátorka: "Slovenskí študenti bodovali na prestížnej svetovej súťaži mladých vedcov Intel ISEF v Los Angeles. Ich práce posudzovali nositelia Nobelových cien a najväčšie vedecké kapacity. Najviac ich oslovil pätnásťročný Nathan Han z Bostonu. Vyvinul program na rozpoznávanie mutácie génov, ktoré spôsobujú rakovinu. Slováci si odniesli jednu prvú a jednu druhú cenu."

Lucia Tomečková, redaktorka: "Sedem miliónov stredoškolákov zo sedemdesiatich krajín. Z nich tisíc sedemsto najlepších týždeň v Los Angeles obhajovalo vedecké práce. A v kategórii astronómia vyhrala sedemnásťročná Michaela."

Michaela Brchnerová, víťazka Intel ISEF, kategória astronómia: "Dokázala som, že v mračnách, ktoré vzniknú po výbuchoch hviezd, panujú úplne ideálne podmienky na to, aby tam tieto častice získavali takú obrovskú energiu."

Lucia Tomečková: "V Amerike si to užívala."

Michaela Brchnerová: "Taký ten pocit, že naozaj sme niečo dokázali. Nám tam vlastne prenajali Universal Studios na celý večer. Pomaly nám tam dávali červené koberce, keď sme vychádzali z budov, limuzíny nás tam vozili."

Lucia Tomečková: "Osemtisíc päťsto dolárov za výhru si užije po svojom."

Michaela Brchnerová: "Päťtisíc vlastne ide na výlet do Cernu a zbytok na školu. Niekedy sa treba zabaviť, ale zas netreba tým premrhať vlastne celú mladosť."

Lucia Tomečková: "Michaela si už vyberá zo svetových univerzít. Aj jej kolegovia z Gymnázia sv. Tomáša Akvinského v Košiciach. Ich štúdia topenia v dvojrozmernom systéme malých magnetov obsadila druhé miesto."

Zuzana Munková, riaditeľka Gymnázia Juraja Hronca: "To, čo dokázali, dokázali popri štúdiu."

Lucia Tomečková: "Maturant Martin má už letenku na univerzitu do Anglicka. Vyhral totiž v inej súťaži s akýmsi čerpadlom, ktoré presúva energiu vzduchom."

Martin Ferianc, ocenený mladý vedec, Texas: "Teraz mi zavolali investori, ktorí by radi do môjho nápadu investovali, kde by som sa mohol uberať a teda bol by to skôr teda výskum."

Lucia Tomečková: "Na Slovensku?"

Martin Ferianc: "To neviem, to je také otázne."

Lucia Tomečková: "Maturantov si už všimli zahraničné firmy mimo Slovenska."

Gustáv Budinský, IT Asociácia Slovenska: "Mám pocit, že na Slovensku okrem tých združení ako je AMAVET alebo Mladí vedci Slovenska, ten potenciál ako keby zostával taký nepovšimnutý."

Lucia Tomečková: "Martin chce raz zbohatnúť tak, aby mohol Slovenským žiakom sponzorovať výskum. Michaela chce v budúcnosti stavať lietadlá, satelity a raketoplány. Intel ISEF je najväčšia celosvetová súťaž pre študentov stredných škôl, ktorú organizuje americká spoločnosť pre vedu a verejnosť od roku 1950. Ani jeden zo Slovákov, ktorý v nej uspel, nemal problémy vybrať si v zahraničí ktorúkoľvek univerzitu."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)
(AO)

Kľúčové slová:
súťaže

Tlač