Nahradia nás roboty?

09. 05. 2014

(3. 5. 2014; Televízna stanica JOJ; Veľké Noviny; 19:00; por. 20/21; Anton Adamčík, Ján Mečiar, Lucia Barmošová)

Ján Mečiar, moderátor: „Rozvoj informačných technológií ide tak rýchlo, že roboty dokážu spoľahlivo nahradiť človeka vo väčšine profesií."

Lucia Barmošová, moderátorka: „Hrozí, že pracovať budú roboty a my skončíme na úrade práce, ktorý však zrejme oveľa rýchlejšie nájde zamestnanie pre robota ako pre živého človeka."

Ján Mečiar: „To bola pesimistická vízia, no existuje aj optimistická – človek už nebude musieť robiť ťažkú, nebezpečnú a nudnú prácu, ale zabávať sa pri vymýšľaní nových robotov."

Anton Adamčík, redaktor: „Tak s týmto malým železným mužom je naozaj zábava. A hlavne že neohrozuje žiadne pracovné miesto, jedine ak tak pozíciu trénera vo fitku. Pozrite sa, čo všetko dokáže. Tento študent informatiky sa zahral tak trošku na stvoriteľa a vytvoril robota na obraz človeka. Potreboval k tomu ale vedomosti z matematiky, fyziky, informatiky, či teórie riadenia."

Ľuboš Chovanec, študent FEI STU BA: „Treba potom aplikovať na niečo neživé a spraviť z toho takéto niečo živé."

Anton Adamčík: „Tento mladý pán vyzerá ako nejaký mág, alebo regulovčík, ale je to tiež len študent, ktorý sa hrou dopracoval k robotovi cukríkovačovi. Ten reaguje na gestá. V budúcnosti by z neho mohol byť vysávač, ktorému poviete a ukážete, čo má vyčistiť."

Michal Tölgyessy, doktorand FEI STU BA: „A dôjde na to miesto a uprace ten neporiadok."

Anton Adamčík: „Študenti informatiky sa v škole vlastne hrajú, ako si kedysi želal Jan Amos Komenský, keď presadzoval školu hrou. Ide však o serióznu hru, ktorá v konečnom dôsledku prinesie úžitok."

Robert Redhammer, rektor STU Bratislava: „Aby vymýšľali aplikácie, ktoré ľuďom uľahčia život."

Anton Adamčík: „Na jednej strane uľahčia, ale na druhej strane môžu postupne nahradiť človeka, a ten príde o zamestnanie. Už dnes existuje dlhý zoznam profesií, ktoré za krátky čas zaniknú a ľudia sa budú tlačiť na úrade práce."

Robert Redhammer: „Skôr by mali nahrádzať manuálnu, mechanickú, nudnú, nebezpečnú prácu, teda tú, pre ktorú už teraz je nedostatok ľudí."

Anton Adamčík: „Človek by sa mal v budúcnosti uplatniť v tých profesiách, ktoré žiaden robot nahradiť nedokáže, napríklad v kreativite, rozhodovaní, v riešení neštandardných úloh, vo výskume a podobne."

Robert Redhammer: „Myslím si, že to tým smerom aj ide."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)
(MB)

Kľúčové slová:
počítačové a informatické vedy, informačné a komunikačné technológie

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač