Občianske združenie Preveda v spolupráci s chemickou spoločnosťou už tretí rok spolupracuje na projekte Interaktívna konferencia mladých vedcov

30. 05. 2014

(27.05.2014; Rozhlasová stanica Regina; Regionálne správy z Bratislavy; 15:00; por. 4/4; Matej Baránek / Matej Baránek)

Matej Baránek, moderátor RTVS: "Občianske združenie Preveda v spolupráci s chemickou spoločnosťou už tretí rok spolupracuje na projekte Interaktívna konferencia mladých vedcov. Cieľom tohto projektu je poskytnúť mladým vedcom priestor na prezentáciu odborných štúdií, interaktívnu diskusiu, hodnotenie i samotné publikovanie prác v recenzovanom zborníku. Do konferencie sa môžu zapojiť mladí vedeckí pracovníci, doktorandi a študenti. Hovorí jeden z organizátorov Pavol Farkaš."

Pavol Farkaš, jeden z organizátorov konferencie: "Máme tam nejaké okruhy, ktorým sa venujeme, je to hlavne organická chémia, farmaceutická chémia, biochémia, genetika a nejaké ekologické vedy. Posielame e‑maily alebo nejaké také informačné materiály všetkým školám, univerzitám, akadémiám a takýmto spôsobom ich oslovíme a oni sa ozvú a zapoja."

Matej Baránek: "Konferencia potrvá do 6. júna 2014, kedy spoznáme víťazov jednotlivých sekcií ako aj celkového víťaza, ktorý získa cenu Prevedy, účelovo viazanú finančnú podporu na rozvíjanie vedeckých cieľov víťaza."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)
(AO)

Kľúčové slová:
projekty, chemické vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač