Odborný seminár "Duševné vlastníctvo a transfer technológií II." - druhá séria

15. 05. 2014

Dňa 4. 6. 2014 sa bude konať odborný seminár "Duševné vlastníctvo a transfer technológií II. - druhá séria".

Akcia bude prebiehať v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave.

Podujatie sa koná v rámci implementácie národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK.

Program odborného seminára sa bude podobne ako prvá séria venovať téme duševného vlastníctva a transferu technológií doplnený o ukážku príkladu, na ktorom je postup realizácie transferu technológií prakticky popísaný.

Účasť na odbornom seminári je bezplatná.

Kontaktný email: jaroslav.noskovic@cvtisr.sk Prihlásenie prebieha prostredníctvom registračného formulára: www.nptt.sk - rubrika “PODUJATIA”

Uzávierka registrácie: 30. máj 2014

Registrácia na podujatie Pozvánka

Informácie o druhom seminári prvej série

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Viac informácií nájdete na stránke www.nptt.sk

 

Publikovala: Alena Oravcová

Kľúčové slová:
duševné vlastníctvo

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač