Otvorenie výstavy mikrofotografií Biomimetika

26. 05. 2014

doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.,  dekanka FA STUV piatok 23. 5. 2014 sa vo vestibule Fakulty architektúry STU uskutočnila vernisáž výstavy mikrofotografií Biomimetika – inšpirácia prírodou. Sprievodným podujatím bol seminár na tému Biomimetika – inšpirácia nielen pre materiálový výskum.

Prírodu vnímame väčšinou v takých rozmeroch, ktoré nám umožňuje naše ľudské oko. Ak máme niekedy možnosť, môžeme si nejaký rastlinný alebo živočíšny objekt zväčšiť lupou alebo optickým mikroskopom. Už vtedy objavujeme nové štruktúry a žasneme nad ich dokonalosťou a zároveň funkčnosťou. V posledných dvoch dekádach došlo k búrlivému rozvoju mikroskopických techník, ktoré umožnili pozorovať povrch pevných látok až na atomárnej úrovni. Aj nové optické mikroskopy posunuli svoje zobrazovacie možnosti do oblasti nanometrov. A elektrónové mikroskopy dokonca posunuli svoje rozlišovacie schopnosti dokonca až do sub-nanometrových rozmerov.


Dôsledkom rozvoja všetkých mikroskopických techník je množstvo nových poznatkov o stavbe látok. Mikroskopické zobrazenia všetkých druhov nám však umožňujú detailne sledovať povrchy a vnútornú štruktúru mikroskopických objektov. Tak nazeráme do mikrosveta, presnejšie až do nanosveta, doposiaľ nie príliš známeho, z ktorého sa môžeme následne inšpirovať. Vedecké odvetvie, ktoré sa inšpiruje prírodou a zaoberajúce sa vytváraním materiálov, alebo konštrukcií odpozorovaných z mikrosveta sa nazýva biomimetika. Zaujímavé fotografie vznikajúce pri štúdiu mikro- až nano- štruktúr biologických objektov prináša výstava s užšie prezentujúcou sa témou Prírodne materiály a štruktúry – inšpirácia pre materiálový výskum.


Inšpirácia prírodou je hybnou silou nielen pre moderný materiálový výskum. Aj v iných oblastiach ľudskej činnosti (informatika, hudba, umenie, matematika) sa vyskytujú biomimetické prístupy. Týmto oblastiam bol venovaný seminár „Biomimetika – inšpirácia nielen pre materiálový výskum“, ktorý sa uskutočnil pred otvorením výstavy.

Seminár

Biomimetika – inšpirácia nielen pre materiálový výskum

13:00 – 13:10 hod. Otvorenie seminára

13:10 – 13:40 hod.
G. Kratošová (Centrum nanotechnológií TU Ostrava): Aktuálny stav biomimetického výskumu

G. Kratošová

14:10 – 14:40 hod.
Prestávka

13:40 – 14:10 hod.

M. Baláž (Fakulta architektúry STU Bratislava): Bionické modelovanie

M. Baláž

14:40 – 15:10 hod.

A. Marček – Chorvátová (Medzinárodné laserové centrum Bratislava): Rezonancie v živej prírode ako inšpirácia pre technológie budúcnosti

A. Marček – Chorvátová

15:10 – 15:40 hod.

V. Bednářová (Centrum nanotechnológií TU Ostrava), F. Simančík (Ústav kovových materiálov SAV), I. Vávra (Elektrotechnický ústav SAV): Kovové peny a nanoporézne materiály

I. Vávra

..................................


Vernisáž výstavy Biomimetika – inšpirácia prírodou

Otvorenie výstavy za účasti rektora STU prof. Ing. Roberta Redhammera, PhD. a dekanky FA STU doc. Ing. arch. Ľubice Vitkovej, PhD.

Autori vystavených prác: Gabriela Kratošová, Ivo Vávra, Vladimír Půlpán, Vítězslav Plášek.

Zľava: I. Vávra, R. Redhammer (rektor STU), Ľ. Vítková (dekanka FA STU), I. Rybárová, P. Stanová, A. Putalová (riaditeľka NCP VAT pri CVTI SR)


Termín konania výstavy je od 23. 5. – 6. 6. 2014 v čase od 8.00 do 16.00 hod.Výstavu si môžete pozrieť vo vestibule Fakulty architektúry STU, Námestie slobody 19 v Bratislave.

Výstavu organizuje Slovenská technická univerzita v spolupráci s Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR pod záštitou rektora STU Roberta Redhammera.

Fotogaléria z otvorenia výstavy na portáli NCP VaT

Fotogaléria zo semináru na portáli NCP VaT

Spracovala: Mgr. Mária Izakovičová

Foto: Ing. Alena Oravcová
kliknutím na fotografie získate ich plnú veľkosť

Kľúčové slová:
biologické vedy, materiálové inžinierstvo

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy

<< < | 1 | 2 | 3 | > >>
Tlač