Päť projektov získalo ocenenie za inovatívny čin roka

22. 05. 2014

BRATISLAVA 21. mája 2014.


Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský v rámci 21. ročníka Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre včera ocenil spoločnosti za „Inovatívny čin roka 2013“. Išlo už o 7. ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR. Zámerom súťaže, ktorú organizuje príspevková organizácia MH SR Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), je podporiť úspešné riešenia, ktoré pomáhajú postupne dvíhať úroveň slovenskej ekonomiky.

„V doterajšej histórii súťaže sa prezentovalo už vyše 200 prihlásených súťažných návrhov. Teší ma, že úroveň prihlásených riešení, podľa hodnotiacej komisie, postupne vzrastá. Pribudli prihlášky plné originálnych nápadov, nabité špičkovými technológiami, ktoré môžeme smelo zaradiť na úroveň high-tech“, konštatoval minister T. Malatinský.

Minister zároveň poďakoval súťažiacim za to, že „vystúpili z vlastného tieňa“, zapojili sa do súťaže a stali sa príkladom pre ostatných. „Verím, že takéto podujatia ako „Inovatívny čin roka“ sú impulzom pre nových a nádejných inovátorov a nasmerujú ich pozornosť k riešeniam, ktoré pomôžu zlepšiť konkurencieschopnosť slovenského priemyslu“, doplnil minister T. Malatinský. SIEA dostala 32 prihlášok do súťaže, z toho v kategórii „Výrobková inovácia“ bolo 13, v kategórii „Technologická inovácia“ 8, v kategórii „Inovácia služby“ 11 prihlášok.

Cenu ministra hospodárstva SR v kategórii Výrobková inovácia získala PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. Bratislava za „Elektrónovolúčový zvárací komplex PZ EZ 30JS JUMBO“.

V kategórii Technologická inovácia získala cenu ministra Katarína Koporová z Košíc za „Expertné vyhodnocovanie enviromentálnych záťaží a ich efektívna korekcia“.

Komisia v kategórii Inovácia služby ako najlepší návrh vyhodnotila „Podzemie pod vežami – príbeh tajomstva ukrytého v kúsku kovu“ spoločnosti Peter Vaněk – Dobré služby, Liptovský Ján.


Hodnotiaca komisia navrhla oceniť Mimoriadnou cenou ministra v kategórii Výrobková inovácia aj spoločnosť VUKI a. s., Bratislava za „Nové konštrukcie káblov pre priemyselné aplikácie a spoľahlivý prenos energie a signálov v náročných prostrediach“ a v kategórii Inovácia služby spoločnosť Slovenská legálna metrológia, n. o. Banská Bystrica za „Meracie systémy na komplexné overovanie a kalibrovanie rýchlomerov“.

Súťaž o Cenu ministra hospodárstva SR „Inovatívny čin roka“ poskytla za predošlých šesť rokov prehľad o slovenských firmách, ktoré so svojimi jedinečnými riešeniami uspeli na trhu. Súťaž umožnila zviditeľniť spoločnosti, ktoré diktujú trendy nielen na našom území, ale aj v zahraničí. Na začiatku bola snaha MH SR spropagovať zrealizované inovácie a povzbudiť domáce podniky i fyzické osoby k inovatívnym podnikateľským aktivitám. Ministerstvo tak reagovalo na rastúci inovatívny potenciál slovenských podnikov, ktorému však chýbala výraznejšia podpora. Dnes už príbehy úspešných firiem, ktoré sa dokázali presadiť v tvrdej konkurencii, priťahujú odbornú i širokú verejnosť.


Stanislav Jurikovič hovorca ministra hospodárstva SR

Fotogaléria

Zdroj: PR servis, 21. 5. 2014

(AO)

Kľúčové slová:
strojárstvo , inovácie

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač